Bank of Lithuania
Type
Date of decision
All results 227
Financial market participant or person subject to enforcement measure Type Date of decision Legal basis for enforcement measure application Enforcement measure
AB SEB bankas Bank 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Fine: 4488 €

AB "Grigeo" Issuer 2019-01-14 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnio 5 dalis, Informacijos atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 03-127, 17 ir 18 punktai Paskelbimas apie padarytus pažeidimus
AB "Grigeo" Issuer 2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 17 straipsnio 8 dalis.

Warning

Akcinė bendrovė "LINAS" Issuer 2017-01-30 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Warning

AB "Linas Agro Group" Issuer 2018-03-26 Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

AB "Mano bankas" Bank 2012-05-09 Kredito unijų įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 48 straipsnis, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 3, 7, 11 punktai, 16.4.1 papunktis, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 4 punktas, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 16, 18, 20, 21 punktai, 7.2 papunktis, Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2008 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 149, 39.2 papunktis

Warning

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2015-09-07 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ir Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2018-03-05 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 17 straipsnio 1 dalis

Fine: 40000 €

Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS" Issuer 2016-02-01 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis

Warning

Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės" Issuer 2015-12-21 Vertybinių popierių įstatymo 18 straipsnio 1 dalis, Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 03-46, 16 punktas

Warning

Akcinė bendrovė "Snaigė" Issuer 2017-01-30 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

Akcinė bendrovė "Snaigė" Issuer 2018-01-29 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 241-15 rezoliucinės dalies 2 punktas (privalomas nurodymas rengiant 2016 m. finansines ataskaitas retrospektyviai ištaisyti finansines ataskaitas pagal 39 TAS "Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas" 63 straipsnį ir perspektyviai įvertinti finansines ataskaitas pagal 1 TAS 25 ir 26 straipsnius), Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Fine: 207250 €

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2017-02-06 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Warning

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2018-02-28 Vertybinių popierių įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017 m. birželio 28 d.) 19 straipsnis, 21 straipsnio 1 dalis, 22 ir 23 straipsniai, 25 straipsnio 9 dalis, 29 straipsnio 2 dalis ir 33 straipsnis ir Lietuvos banko duoto privalomo nurodymo nevykdymas.

Warning

Fine: 158000 €

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Issuer 2012-01-26 Finansinių priemonių rinkų įstatymo 62 straipsnio 4 dalis

Fine: 290 €

Akcinė bendrovė „Mokilizingas”  Consumer credit provider, Electronic money institution 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Fine: 4488 €

Akcinė bendrovė „Mokilizingas”  Consumer credit provider, Electronic money institution 2018-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 4 straipsnio 1 dalis

Fine: 2188 €

Akcinė bendrovė Šiaulių bankas Bank, Issuer 2018-08-28 Vartojimo kredito įstatymo 4 str. 1 d.

Fine: 28113 €

Akcinė draudimo bendrovė "Gjensidige" Insurer 2015-02-12 Draudimo įstatymo 34 straipsnio 1 dalis, Metodikos draudimo techninių atidėjinių dydžiams apskaičiuoti, patvirtintos Draudimo priežiūros komisijos 2004 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. N-117, 2, 26, 32 ir 37 punktai, Privalomųjų nurodymų draudimo ir perdraudimo įmonių skaidriam, patikimam ir apdairiam valdymui, patvirtintų Draudimo priežiūros komisijos 2009 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. N-211, 26, 33, 40, 42 ir 45 punktai

Warning

AUGA group, AB Issuer 2016-10-24 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2016-02-15 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2013-02-19 Vertybinių popierių įstatymo 21 straipsnio 5 dalis, 41 straipsnio 2 dalis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2017-04-03 Neįvykdė Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 241-226 2 punktu duoto privalomojo nurodymo užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus.

Fine: 14000 €

AUGA group, AB Issuer 2017-06-05 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Warning

AUGA group, AB Issuer 2016-11-21 Bendrovė neįvykdė Lietuvos banko duoto privalomo vykdyti nurodymo užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus

Fine: 3000 €

1 2 3 4 ... 10