Bank of Lithuania
Type
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 4
Financial market participant or person subject to an enforcement measure Type Enactment date Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure
Vytautas Karalevičius Vadovas

UAB "Pervesk" (Currency exchange operator, Electronic money institution)
2018-09-19 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 12-14 dalys ir 16 dalis, 10 straipsnio 4 dalis, 11 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 12 straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 29 straipsnio 1 ir 2 dalys

Fine: 500000 €

Pateiktas skundas
Gintautas Pangonis Vadovas

AB "Grigeo" (Issuer)
2018-03-13 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžavimo rinka 14 straipsnio c punktas

Warning

Linas Bulzgys Vadovas

AUGA group, AB (Issuer)
2017-04-26 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 241-226 2 punktas (užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus).

Fine: 150 €

Gediminas Velička Vadovas 2015-08-13 Administracinių teisės pažeidimų kodekso 172-4 straipsnio 1 dalis

Fine: 3620 €

Pateiktas skundas (Atmestas)