Bank of Lithuania

When carrying out financial market supervision, the Bank of Lithuania may apply the sanctions laid down in the laws regulating the financial market, provided that there is at least one of the grounds for applying sanctions laid down by law. Articles 433, 434 and 435 of the Republic of Lithuania Law on the Bank of Lithuania lay down the procedure for the application of sanctions, the procedure for informing of and appealing against decisions taken on the application of sanctions, as well as the right of the Bank of Lithuania not to apply sanctions.

When imposing financial penalties, their calculation is carried out in accordance with the Description of Fine Calculation approved by Resolution No 03-126 of the Board of the Bank of Lithuania of 10 July 2018 on the approval of the description of fine calculation.

An infringement of a legal act is considered minor in accordance with the Description of the Procedure for Declaring an Infringement of a Legal Act Minor approved by Resolution No 03-175 of the Board of the Bank of Lithuania of 26 November 2020 on the approval of the description of the procedure for declaring an infringement of a legal act minor.

Appealing against decisions of the Bank of Lithuania in the field of financial market supervision

Persons whose rights or interests protected by law have been violated have the right to appeal to Vilnius Regional Administrative Court (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) within one month in accordance with the procedure laid down in the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings. Appealing to court does not suspend the validity of the contested decision and the execution of the decision, except for the decision imposing penalties laid down by law, or of action.

Type
Enforcement measure
Enactment date
Full list Attention! You are viewing a shorter list of entries within the selected filter category. To view the full list, cancel the filter settings.
All results 170
Financial market participant or person subject to an enforcement measure sorting Type Enactment date sorting Violations of legal acts Enforcement measure Complaints regarding the applied enforcement measure sorting
Kauno kredito unija, 112046615 Consumer credit provider, Credit union 2016-07-11 Kredito unijų įstatymo 43 straipsnio 2 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 6 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 48 punktas, 28.6, 28.7, 39.4, 39.5 papunkčiai, Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38, 19, 27 punktas, 10.2, 25.2 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.4.4.2, 9.5.2 papunkčiai.
Warning
UAB „Moment Credit“, 300657515 Consumer credit provider 2016-07-04 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4*, 7.1*, 7.2*, 7.3*, 7.5*, 14*, 17* punktai [*Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 14, 17 punktų pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi.]
Fine: 3552 €
Submitted (Partly satisfied)
UAB „ARN group", 302249035 Consumer credit provider 2016-06-20 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 115 €
UAB „Finverta", 135056561 2016-06-13 Vartojimo kredito įstatymo 22 straipsnio 4 dalis ir Informacijos apie vartojimo kredito davėjo ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vadovus ir asmenis, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai priklausanti balsavimo teisių arba įstatinio kapitalo dalis yra lygi arba viršija 20 procentų arba kurie gali daryti tiesioginį ir (arba) netiesioginį lemiamą poveikį, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme, vartojimo kredito davėjo arba tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus veiklai, teikimo Lietuvos bankui tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu, 6 punktas
Warning
LPB Capital, UAB, 111746792 Consumer credit provider 2016-05-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 514 €
UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, 302458437 2016-05-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 110 €
UAB „mogo LT“, 302943102 Consumer credit provider 2016-05-16 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 1411 €
UAB „Credit Service“, 302431575 Consumer credit provider 2016-05-09 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Warning
UAB GF bankas, 300515252 Bank, Consumer credit provider 2016-05-02 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalis; Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12, 7.2, 7.5, 9, 17, 22 punktai* [*visi pažeidimai panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi]
Fine: 506 €
Submitted (Satisfied)
"Swedbank", AB, 112029651 Bank, Consumer credit provider 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Fine: 4488 €
AB SEB bankas, 112021238 Bank, Consumer credit provider 2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis
Fine: 4488 €
IPF Digital Lietuva, UAB, 300622891 Consumer credit provider 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 11000 €
Provident Polska S.A. filialas „Provident Finansai“, 303058727 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 3590 €
LPB Capital, UAB, 111746792 Consumer credit provider 2016-03-07 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 11000 €
UAB „FERRATUM“, 300980536 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 3590 €
UAB „FERRATUM“, 300980536 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 3590 €
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 960 €
UAB „Minibank“, 301850677 Consumer credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 422 €
UAB „Nordecum“, 302535232 Consumer credit provider, Real-estate related credit provider 2016-02-29 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 960 €
Akcinė bendrovė „Mokilizingas”, 124926897 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 4488 €
BnP Finance, UAB, 302447985 Consumer credit provider 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 1578 €
Palangos kredito unija, 110085313 Consumer credit provider, Credit union 2016-02-22 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2015 m. balandžio 13 d. sprendimo Nr. 241-54 2 punktas (iki 2015 m. gruodžio 31 d. užtikrinti veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą ir kt.).

Iki 2016 m. gruodžio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai

UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 138 €
UAB „Creditstar Lithuania", 302705446 2016-02-22 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis
Fine: 138 €
LTL Kredito unija, 302791356 Consumer credit provider, Credit union 2016-02-15 Kredito unijų įstatymo 4 straipsnio 12 dalis, 13 straipsnio 1, 4 ir 13 dalys, 32 straipsnio 4 dalis, Finansų įstaigų įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 31 straipsnio 6 dalis, Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144, 9, 16, 18 ir 21 punktai, 28.5, 37.5, 39.5 papunkčiai, Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125, 9.2.3, 9.2.4, 9.4.1, 9.4.2 papunkčiai ir 11 bei 12 punktai
Warning