Bank of Lithuania
 1. Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymas. Žin., 2002, Nr. 91-3891;
 2. Lietuvos Respublikos bankų įstatymas. Žin., 2004, Nr.: 54-1832;
 3. Lietuvos Respublikos centrinės kredito unijos įstatymas. Žin., 2000, Nr. 45-1288; 2004, Nr. 61-2181;
 4. Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymas. Žin., 2009, Nr. 93-3985;
 5. Lietuvos Respublikos finansinio užtikrinimo susitarimų įstatymas. Žin., 2004, Nr. 61-2183; 2011, Nr. 74-3540;
 6. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123-5574;
 7. Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymas. Žin., 2002, Nr. 65-2635;
 8. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335;
 9. Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas. Žin., 1999, Nr. 97-2775; 2003, Nr. 61-2753; 2009, Nr. 153-6888;
 10. Lietuvos Respublikos audito įstatymas. Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2004, Nr. 63-2242; 2008, Nr. 82-3233;
 11. 1993 m. liepos 1 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu patvirtintos Čekių naudojimo taisyklės. Žin., 1994, Nr. 19-317;
 12. 1993 m. lapkričio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 45 „Dėl oficialaus lito kurso nustatymo užsienio valiutų atžvilgiu ir prekybos užsienio valiuta tarpbankinėje valiutos biržoje tvarkos“. Žin., 1993, Nr. 71-1342;
 13. 1994 m. kovo 31 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 16 „Dėl maksimalaus atlyginimo bankams už lito ir bazinės valiutos keitimo operacijas“. Žin., 1994, Nr. 28-504;
 14. 1995 m. gruodžio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 125 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 1996, Nr. 2-63; 2002, Nr. 31-1200; 2010, Nr. 158-8087;
 15. 1996 m. rugpjūčio 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 230 „Dėl Kredito įstaigų, valdymo įmonių ir finansų maklerio įmonių finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rinkinių rengimo politikos pagrindinių principų patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 89-3850; 2012, Nr. 150-7716;
 16. 1997 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 225 „Dėl informacijos apie didžiausius banke esančius indėlius pateikimo formos patvirtinimo“. Žin., 1997, Nr. 100-2543;
 17. 2001 m. balandžio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 49 „Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko statuto (įstatų) ir banko filialo (skyriaus) nuostatų pakeitimus išdavimo“. Žin., 2001, Nr. 37-1277;
 18. 2001 m. balandžio 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 50 „Dėl Lietuvos banko leidimų steigti bankų filialus (skyrius) ir atstovybes išdavimo“. Žin., 2001, Nr. 37-1278;
 19. 2001 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 122 „Dėl Lietuvos banko leidimo steigti Centrinę kredito uniją išdavimo“. Žin., 2001, Nr. 66-2434;
 20. 2001 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 123 „Dėl licencijos Centrinės kredito unijos veiklai išdavimo“. Žin., 2001, Nr. 66-2435;
 21. 2001 m. liepos 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 127 „Dėl Leidimų užsienio bankams steigti filialus (skyrius) ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarkos“. Žin., 2001, Nr. 66-2439;
 22. 2002 m. vasario 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 21 „Dėl kredito įstaigų apskaitos tvarkymo“. Žin., 2002, Nr. 17-714;
 23. 2002 m. kovo 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 38 „Dėl Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 31-1201;
 24. 2002 m. spalio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 129 „Dėl Palūkanų normos spragos apskaičiavimo ataskaitos formos patvirtinimo“. Žin., 2002, Nr. 102-4601;
 25. 2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 135 „Dėl Laikinai laisvų lėšų investavimo tvarkos ir Hipotekinių kreditų ir kito papildomo turto apskaitos tvarkos patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 5-116;
 26. 2004 m. sausio 29 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 1 „Dėl bankų likvidumo“. Žin., 2004, Nr. 22-696; 2010, Nr. 63-3141;
 27. 2004 m. gegužės 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 58 „Dėl Bendrųjų Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 80-2878;
 28. 2004 m. gegužės 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 85 „Dėl Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 86-3168; 2010, Nr. 130-6693;
 29. 2004 m. birželio 10 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 99 „Dėl Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 98-3688; 2009, Nr. 126-5479;
 30. 2004 m. birželio 17 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 105 „Dėl banko vadovų rinkimo arba skyrimo“. Žin., 2004, Nr. 103-3825;
 31. 2004 m. liepos 8 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 116 „Dėl Centrinės kredito unijos vadovų rinkimo arba skyrimo“. Žin., 2004, Nr. 108-4067;
 32. 2004 m. liepos 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 127 „Dėl Teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 118-4417;
 33. 2004 m. rugsėjo 2 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 148 „Dėl Banko vidaus audito organizavimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2004, Nr. 139-5093;
 34. 2005 m. liepos 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 114 „Dėl Minimalių paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2005, Nr. 96-3626;
 35. 2006 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 121 „Dėl finansinės atskaitomybės“. Žin., 2006, Nr. 108-4132;
 36. 2006 m. spalio 19 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 132 „Dėl kredito įstaigų nemokumo“. Žin., 2006, Nr. 113-4336;
 37. 2006 m. lapkričio 9 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 140 „Dėl Patikimumo vertinimo ir jo tikrinimo nuostatų“. Žin., 2006, Nr. 142-5444;
 38. 2006 m. lapkričio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 145 „Dėl Vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrųjų nuostatų ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 143-5456;
 39. 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 152 „Dėl Leidimo taikyti vidaus reitingais pagrįstą kredito rizikos vertinimo ir pažangųjį operacinės rizikos vertinimo metodą išdavimo tvarkos“. Žin., 2006, Nr. 143-5460;
 40. 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 153 „Dėl Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės (konsoliduotos) priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2006, Nr. 143-5461;
 41. 2007 m. spalio 11 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 133 „Dėl Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2007, Nr. 109-4486;
 42. 2008 m. sausio 24 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 7 „Dėl Minimalių banko strateginio veiklos plano sudarymo reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2008, Nr. 13-467;
 43. 2008 m. vasario 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 16 „Dėl bankų arba užsienio bankų filialų padalinių Lietuvos Respublikoje“. Žin., 2008, Nr. 23-865;
 44. 2008 m. gegužės 15 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 82 „Dėl Kredito, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“. Žin., 2008, Nr. 62-2374; 2008, Nr. 64;
 45. 2008 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 149 „Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų“. Žin., 2008, Nr. 127-4888;
 46. 2009 m. kovo 5 d. Vertybinių popierių komisijos nutarimas Nr. 1K-2 „Dėl Finansų maklerio įmonėms, investicinėms bendrovėms, valdymo įmonėms ir depozitoriumams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 28-1134;
 47. 2009 m. kovo 26 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 35 „Dėl finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 42-1649;
 48. 2009 m. balandžio 21 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 92 „Dėl Pranešimo apie banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimą ir perleidimą taisyklių“. Žin., 2009, Nr. 45-1794;
 49. 2009 m. gruodžio 10 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 228 „Dėl Minimalių kredito įstaigų darbuotojų atlygio politikos reikalavimų patvirtinimo“. Žin., 2009, Nr. 149-6708; 2010, Nr. 156-7966;
 50. 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų“. Žin., 2011, Nr. 111-5262;
 51. 2012 m. sausio 3 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-1 „Dėl bankų administratorių teikiamos informacijos“. Žin., 2012, Nr. 5-174;
 52. 2012 m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-176 „Dėl Bankų vidaus valdymo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2012, Nr. 94-4874;
 53. 2012 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-209 „Dėl Informacijos apie bankų vidaus valdymą ir veiklą teikimo Lietuvos bankui taisyklių“. Žin., 2012, Nr. 116-5924;
 54. 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-105 „Dėl Finansų rinkos dalyvių gaunamų skundų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 62-3112;
 55. 2013 m. lapkričio 14 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-181 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatų patvirtinimo“. Žin., 2013, Nr. 119-6042; 2013, Nr. 120;
 56. 2013 m. gruodžio 20 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-223 „Dėl Lietuvos banko pasirenkamų taikyti nacionalinių išimčių, numatytų 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013“. Žin., 2013, Nr. 141-7136;
 57. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-42 „Dėl Grynųjų pinigų keitimo gairių patvirtinimo“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03721;
 58. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-43 „Dėl Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių inspektavimo nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03780;
 59. 2014 m. kovo 28 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 03-44 „Dėl Lietuvos banko atliekamų tyrimų nuostatų“. Teisės aktų registras, 2014, Nr. 2014-03779;
 60. Kapitalo reikalavimų direktyva ir Reglamentas (CRDIV / CRR).
Last update: 22-03-2017