Lietuvos bankas

[[#ex]]

Dokumentai

[[#ex]]

Sustabdyti arba nutraukti sertifikato galiojimą galima:

1. Pasinaudojant suteiktu sertifikato slaptažodžiu (Slaptažodis buvo suteiktas pirmą kartą prisijungiant su suteiktu sertifikatu)
2. Pasinaudojant galiojančiu sertifikatu
3. Siunčiant prašymą telekomunikaciniu ryšiu ir pateikiant slaptąjį asmens identifikavimo kodą

faksas (8~5) 272 1101, el. paštas [email protected] 

Atnaujinti sertifikatą galima likus mažiau nei 45 kalendorinėms dienoms iki sertifikato galiojimo pabaigos. Prisijungiant su galiojančiu sertifikatu galima jį atnaujinti iš naujo nepildant identifikacinių duomenų.

1. Prisijungti sertifikato atnaujinimui 
2. Suteikti naują sertifikatą pasibaigus senojo galiojimui 

Kontaktai

  • Sertifikavimo paslaugų teikėjas:
Skyrius Faks. nr. El. paštas Administratorius Administratoriaus tel. nr.
Mokėjimo sistemų administravimo skyrius (8~5) 272 1101 [email protected] S. Skukauskas (8~5) 268 0812
V. Bružienė (8~5) 268 0823
  • Registravimo paslaugų teikėjas:

Informacinė sistema užsienio paskolos

Skyrius El. paštas Registratorius Registratoriaus tel. nr.
Išorės statistikos skyrius [email protected]_PUSI S. Samaitienė (8~5) 268 0414
N. Grušnienė (8~5) 268 0257
       

Kolektyvinio investavimo subjektų informacinė sistema

Skyrius El. paštas Registratorius Registratoriaus tel. nr.
Pinigų ir finansų statistikos skyrius [email protected]_sik T. Švedas (8~5) 268 0122
J. Židanavičiūtė (8~5) 268 0131
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-05-07