[ U�daryti ]

[ In English ]

Pateikiami duomenys Nuotolinio i�kvietimo funkcijos apra�ymas
LB paskol� pal�kan� norm� tipai Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRateTypes
Rezultatas:
  � Parametro RateType galim� reik�mi� s�ra�as.
Naujausia LB paskol� pal�kan� norma Funkcijos pavadinimas:
  � getLatestLBInterestRate
I�kvietimo parametras:
  � RateType - LB paskol� tipas, pvz. LBinterestLiquidity
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - paskutin� paskelbta LB paskol� pal�kan� norma.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas neigiamas skai�ius.
Nurodytos dienos LB paskol� pal�kan� norma Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRate
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - LB paskol� tipas, pvz. LBinterestLiquidity
  � Date - Data, pvz. 2002-09-19
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - LB paskol� pal�kan� norma.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
Nurodytos dienos LB paskol� pal�kan� normos Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRatesByDate
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-09-24
Rezultatas:
  � LB paskol� pal�kan� normos (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
LB paskol� pal�kan� normos nurodytame laikotarpyje Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRatesByRateType
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - LB paskol� tipas, pvz. LBinterestOvernight
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-10-21
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-10-25
Rezultatas:
  � LB paskol� pal�kan� normos (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
Nurodytos dienos LB paskol� pal�kan� normos
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRatesByDate_XmlString
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-09-24
Rezultatas:
  � LB paskol� pal�kan� normos - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.
LB paskol� pal�kan� normos nurodytame laikotarpyje
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getLBInterestRatesByRateType_XmlString
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - LB paskol� tipas, pvz. LBinterestOvernight
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-10-21
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-10-25
Rezultatas:
  � LB paskol� pal�kan� normos - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.

<< Atgal

Pasi�lymai ir komentarai