[ U�daryti ]

[ In English ]

Pateikiami duomenys Nuotolinio i�kvietimo funkcijos apra�ymas
Bank� sistemos likvidumo bukl�s rodikli� tipai Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityRateTypes
Rezultatas:
  � Parametro RateType galim� reik�mi� s�ra�as.
Naujausias bank� sistemos likvidumo bukl�s rodiklis Funkcijos pavadinimas:
  � getLatestBLiquidityRate
I�kvietimo parametras:
  � RateType - Likvidumo b�kl�s rodiklio tipas, pvz. Bliquidity2
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - paskutinis paskelbtas likvidumo b�kl�s rodiklis.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas neigiamas skai�ius.
Nurodytos dienos bank� sistemos likvidumo bukl�s rodiklis Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityRate
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - Likvidumo b�kl�s rodiklio tipas, pvz. Bliquidity3
  � Date - Data, pvz. 2002-11-04
Rezultatas:
  � De�imtainis skai�ius - likvidumo b�kl�s rodiklis.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas neigiamas skai�ius.
Nurodytos dienos bank� sistemos likvidumo bukl�s rodikliai Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityRatesByDate
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-10-15
Rezultatas:
  � Likvidumo b�kl�s rodikliai (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
Bank� sistemos likvidumo bukl�s rodikliai nurodytame laikotarpyje Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityByRateType
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - Likvidumo b�kl�s rodiklio tipas, pvz. Bliquidity5
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-09-12
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-10-16
Rezultatas:
  � Likvidumo b�kl�s rodikliai (�ra�� rinkinys).
  � Jei neteisingai nurodytas parametras ar �vyko klaida, gr��inamas prane�imas.
Nurodytos dienos bank� sistemos likvidumo bukl�s rodikliai
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityRatesByDate_XmlString
I�kvietimo parametras:
  � Date - Data, pvz. 2002-10-15
Rezultatas:
  � Likvidumo b�kl�s rodikliai - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.
Bank� sistemos likvidumo bukl�s rodikliai nurodytame laikotarpyje
(XmlString)
Funkcijos pavadinimas:
  � getBLiquidityByRateType_XmlString
I�kvietimo parametrai:
  � RateType - Likvidumo b�kl�s rodiklio tipas, pvz. Bliquidity4
  � DateLow - Intervalo prad�ios data, pvz. 2002-09-12
  � DateHigh - Intervalo pabaigos data, pvz. 2002-10-16
Rezultatas:
  � Likvidumo b�kl�s rodikliai - �ra�� rinkinys XML strukt�ros simboli� eilut�je.
  � Jei neteisingai nurodytas parametras, gr��inamas prane�imas.

<< Atgal

Pasi�lymai ir komentarai