Valdančiosios tarybos posėdis

2017 m. kovo 21–22 d. Lietuvos banko valdybos narys  Marius Jurgilas vyksta į Frankfurtą prie Maino dalyvauti ECB Valdančiosios tarybos posėdyje.

Atnaujinta 2017-03-21