NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Tiesioginės investicijos 2016 m. trečiąjį ketvirtį

2017 m. sausio 6 d.

(BENDRAS LIETUVOS BANKO IR LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRANEŠIMAS)

2016 m. trečiąjį ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų srautas į Lietuvą didėjo, o tiesioginių Lietuvos investicijų srautas užsienyje mažėjo, skelbia Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.
Šiame pranešime apžvelgiamos tiesioginės investicijos, suskaičiuotos kryptiniu principu, t. y. įvertinus priešpriešines investicijas. Dėl to duomenys skiriasi nuo tiesioginių investicijų informacijos, pateiktos mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansuose, juose šios investicijos apskaičiuotos turto ir įsipareigojimų principu.

Išsamiau apie 2016 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite pranešime spaudai.
Išsamūs tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Statistika“. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.

Pasidalyk: