Tarpusavio supratimo memorandumas dėl gerosios praktikos rengiantis euro įvedimui

Šalies komerciniai bankai su Lietuvos banku 2014 liepos 14 d. pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą dėl gerosios praktikos rengiantis euro įvedimui (toliau – Memorandumas). Juo bankai įsipareigojo intensyviausiu valiutos keitimo laikotarpiu klientus padaliniuose aptarnauti ilgiau, sudaryti palankias sąlygas įnešti grynuosius litus į banko sąskaitą, taip pat taikyti kitas priemones, kad gyventojai ir verslas galėtų kuo sklandžiau pasikeisti pinigus.

LIETUVOS BANKO, KOMERCINIŲ BANKŲ IR UŽSIENIO BANKŲ FILIALŲ VADOVŲ

TARPUSAVIO SUPRATIMO MEMORANDUMAS

DĖL GEROSIOS PRAKTIKOS RENGIANTIS EURO ĮVEDIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

2014 07 17

Vilnius

  

Lietuvos Respublikai rengiantis nuo 2015 m. sausio 1 d. įsivesti bendrąją Europos Sąjungos valiutą – eurą, valiutos keitimo procese ypač svarbus vaidmuo tenka bankų sektoriui, kuris turi pritaikyti finansinių paslaugų infrastruktūrą operacijoms eurais, dalyvauja išankstinio pirminio ir antrinio eurų banknotų ir monetų paskirstymo procese, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatytais terminais neatlygintinai keičia litus į eurus.

Lietuvos Respublikoje veikiantys komerciniai bankai ir užsienio bankų filialai (toliau – bankai), vadovaudamiesi socialinės atsakomybės principais, siekia sudaryti palankias valiutos pakeitimo sąlygas ir taip prisidėti prie šalyje vykdomos pinigų reformos sėkmės. Tuo tikslu telkiami vidaus ištekliai, bendradarbiaujama su viešojo sektoriaus institucijomis, teikiama aktuali informacija verslo klientams ir gyventojams. Įtvirtindami šiuos principus ir atsižvelgdami į Lietuvos banko valdybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu patvirtintų Grynųjų pinigų keitimo gairių nuostatas, bankų vadovai sutaria:

1.  Nemažinti Lietuvos banko valdybos nutarimu tvirtinamo neatlygintinai litus į eurus keisiančių bankų padalinių skaičiaus, siekiant užtikrinti, kad būtų pakankamai grynųjų pinigų keitimo vietų ir jos apimtų visą šalies teritoriją.

2.  Įvertinus padidėsiančius klientų srautus, intensyviuoju valiutos keitimo periodu nustatyti ilgesnį bankų klientų aptarnavimo padalinių darbo laiką, taip pat, esant techninėms galimybėms, 2015 m. sausio 1 dienos antroje pusėje ir sausio 3–4 dienomis sudaryti sąlygas klientams pasikeisti grynuosius litus į eurus.

3.  2014 m. pabaigoje ir pirmosiomis euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienomis pagal galimybes padidinti grynųjų pinigų keitimo operacijas vykdančių darbuotojų skaičių ir taikyti kitas sklandų valiutos keitimą užtikrinančias organizacines priemones.

4.  Atsižvelgiant į didelį grynųjų pinigų kiekį apyvartoje ir siekiant sumažinti krūvį, kuris teks aptarnaujantiems klientus pirmosiomis euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dienomis bankų padaliniams, taikyti mažinančias grynųjų pinigų kiekį apyvartoje priemones:

       4.1. nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki euro įvedimo dienos Lietuvos Respublikoje sudaryti palankias sąlygas klientams padėti grynuosius litus į banko sąskaitą;

       4.2. vykdyti aktyvią informacinę kampaniją, informuojant bankų klientus apie atsiskaitymų negrynaisiais pinigais privalumus.

5.  2014 m. pabaigoje kartu su Lietuvos banku riboti didelių nominalų litų banknotų patekimą į apyvartą, o per išankstinį antrinį eurų paskirstymą ir 2015 m. pradžioje klientams bankų padaliniuose ir iš bankomatų pirmiausia išduoti mažesnių nominalų (pvz.: 5, 10, 20, 50) eurų banknotus.

6.  Likus 3 mėnesiams iki euro įvedimo dienos Lietuvos Respublikoje pradėti dalyvauti išankstinio pirminio apyvartinių eurų monetų paskirstymo procese, o likus 2 mėnesiams iki euro įvedimo dienos – išankstinio pirminio eurų banknotų paskirstymo procese, dalyvavimą kiek įmanoma tolygiau išdėstant laiko atžvilgiu.

7.  Įvertinant ribotas mažųjų prekybos ir paslaugų teikimo įmonių galimybes numatyti reikalingą lėšų kiekį įkaitui už eurus ir užtikrinti tinkamą išankstinio antrinio eurų paskirstymo metu gautų lėšų saugojimą, išankstinio antrinio eurų paskirstymo procese dalyvaujančioms mažosioms įmonėms per paskutines penkias 2014 m. kalendorines dienas sudaryti palankias sąlygas apsirūpinti eurų banknotais ir monetomis.

Lietuvos bankas, siekdamas užtikrinti tinkamą gyventojų aptarnavimą, sklandžią bankų, pinigų pervežimo įmonių veiklą išankstinio eurų paskirstymo metu ir pirmosiomis euro įvedimo dienomis, ketina pratęsti bankus ir gyventojus aptarnaujančių Lietuvos banko padalinių darbo laiką, 2015 m. sausio 1 ir 3 d. atidaryti klientų aptarnavimo kasas, o prireikus dirbti ir kitomis poilsio bei švenčių dienomis.

Atnaujinta 2014-07-17