Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų ir monetų keitimo reikalavimai

EURŲ BANKNOTAI

   
n24825/sug_bank.jpg   Lietuvos bankas ir komerciniai bankai nemokamai keis susidėvėjusius ir taip sugadintus banknotus:

- suteptus, prirašinėtus, pripieštus, suplyšusius, perplėštus ar sugadintus kitaip, jeigu tai nėra tyčinis gadinimas;

- banknotus, kurių likę daugiau kaip 50 % banknoto.

     
 n24825/puse_banknoto.jpg  

Eurų banknotai, kurių pateikiama 50 % arba mažiau kaip 50 % banknoto, gali būti keičiami, jeigu tokios banknoto dalies pateikėjas įrodo, kad trūkstama dalis buvo sunaikinta. Jie galės būti keičiami tik Lietuvos banke, atlikus ekspertizę.

Išsamesnė informacija: 1. Europos Centrinio Banko 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo (ECB/2013/10) ,,Dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos“ 3 straipsnis.

2. Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės”.

EURŲ MONETOS    

 n24825/monet.jpg

n24825/pakab.jpg

n24825/sasagos.jpg

 

LIETUVOS BANKAS

- kompensuoja arba keičia eurų monetas, kurios tapo netinkamos dėl ilgo buvimo apyvartoje ar įvykio arba buvo atmestos per autentiškumo tikrinimo procedūrą, jeigu jos nėra įtariamos esant padirbtos;


- nekeičia sąmoningai sugadintų eurų monetų arba monetų, sugadintų vykdant procesą, kurį pagrįstai galima laikyti turinčiu monetas keičiantį poveikį (pvz., iš fontanų surinktų monetų, panaudotų papuošalams monetų).

 Kaip atskirti sąmoningai sugadintas monetas?

 Išsamesnė informacija: 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gruodžio 15 d. reglamento (ES) Nr. 1210/2010 „Dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo“ 8 straipsnio antra dalis.     

 2. Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės”.

     

 

 

Atnaujinta 2016-04-19