Susidėvėjusių ir sugadintų eurų banknotų ir monetų keitimo reikalavimai

EURŲ BANKNOTAI

   
n24825/sug_bank.jpg   Lietuvos bankas ir komerciniai bankai nemokamai keis susidėvėjusius ir taip sugadintus banknotus:

- suteptus, prirašinėtus, pripieštus, suplyšusius, perplėštus ar sugadintus kitaip, jeigu tai nėra tyčinis gadinimas;

- banknotus, kurių likę daugiau kaip 50 % banknoto.

     
 n24825/puse_banknoto.jpg  

Eurų banknotai, kurių pateikiama 50 % arba mažiau kaip 50 % banknoto, gali būti keičiami, jeigu tokios banknoto dalies pateikėjas įrodo, kad trūkstama dalis buvo sunaikinta. Jie galės būti keičiami tik Lietuvos banke, atlikus ekspertizę.

Išsamesnė informacija: 1. Europos Centrinio Banko 2013 m. balandžio 19 d. sprendimo (ECB/2013/10) ,,Dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos“ 3 straipsnis.

2. Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės”.

EURŲ MONETOS    

 n24825/monet.jpg

n24825/pakab.jpg

n24825/sasagos.jpg

 

LIETUVOS BANKAS

- kompensuoja arba keičia eurų monetas, kurios tapo netinkamos dėl ilgo buvimo apyvartoje ar įvykio arba buvo atmestos per autentiškumo tikrinimo procedūrą, jeigu jos nėra įtariamos esant padirbtos;


- nekeičia sąmoningai sugadintų eurų monetų arba monetų, sugadintų vykdant procesą, kurį pagrįstai galima laikyti turinčiu monetas keičiantį poveikį (pvz. panaudotų papuošalams monetų).

 Kaip atskirti sąmoningai sugadintas monetas?

 Išsamesnė informacija: 1. Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gruodžio 15 d. reglamento (ES) Nr. 1210/2010 „Dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo“ 8 straipsnio antra dalis.     

 2. Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintos „Eurų banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklės”.

     

 

 

Atnaujinta 2016-11-21