Sistemų priežiūra

Sistemų priežiūra – tai veikla, skirta skatinti mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų patvarumą ir veiksmingumą.

Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų svarba finansų sistemos stabilumui, galimybėms vykdyti centrinių bankų funkcijas ir skatinant pasitikėjimą pinigais įpareigojo centrinius bankus skirti deramą dėmesį sistemose kylančioms rizikoms valdyti ir veiksmingai sistemų veiklai užtikrinti.

Sistemų priežiūra, kaip visuomeninė funkcija, reikalinga dėl galimų rinkos sutrikimų (angl. market failure), kylančių iš sistemų veiklos. Dėl investicijų į veiklos patikimumą ir automatizaciją sistemoms būdingos santykinai didelės pastovios išlaidos. Siekiant jas padengti, reikia apdoroti daug mokėjimo ar vertybinių popierių pervedimų nurodymų, dažnai didžiąją šalies atsiskaitymų dalį. Šalyse paprastai veikia vos viena ar kelios tokios infrastruktūros, kurios dėl to įgauna natūralios monopolijos bruožų. Taip pat svarbu užtikrinti, kad sistemų operatoriai priimdami sprendimus dėl investicijų į sistemų saugumą ir patikimumą įvertintų ne tik tiesioginį tokių sprendimų poveikį savo veiklai, bet ir plačiajai visuomenei (pvz., jei dėl sistemos sutrikimo asmenys negalėtų įvykdyti savo įsipareigojimų).

Pastaruosius 20 metų, pradedant nuo vadinamosios Lamfalussy ataskaitos (1990 m.), tarptautinė bendruomenė derino veiksmus sistemų priežiūros srityje. Tai paskatino tarptautinių rekomendacijų, principų ir (arba) standartų atsiradimą. Pavyzdžiui, Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) nustatyti Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindiniai principai (2000 m.), TAB kartu su Tarptautine vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) parengtos Vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų rekomendacijos (2001 m.) ir Pagrindinių sutarties šalių rekomendacijos (2004 m.), Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Vertybinių popierių rinkos reguliuotojų komiteto (CESR) nustatytos Rekomendacijos dėl vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymo Europos Sąjungoje (2009 m.).

Lietuvos bankas prižiūri tris mokėjimo sistemas (LITAS-RLS, LITAS-MMS ir KUBAS) ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą. Kartu su Eurosistema Lietuvos bankas dalyvauja vykdant mokėjimo sistemos TARGET2 priežiūrą. Vykdant šią veiklą vadovaujamasi Lietuvos banko valdybos patvirtinta Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros politika bei Eurosistemos patvirtintais dokumentais.

Lietuvoje taikomos šios sistemų priežiūros priemonės: sistemų registracija, sistemų stebėsena ir sistemų vertinimas. Jei su šių priemonių pagalba nustatoma trūkumų, inicijuojami sistemų pokyčiai.