Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2016-12-13
Vieša Europos bankininkystės institucijos konsultacija dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto
Europos bankininkystės institucija (angl. European Banking Authority, EBA) paskelbė viešą konsultaciją dėl pranešimo apie didelius incidentus gairių projekto.
2016-12-07
Vieša ECB konsultacija dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto
Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė viešą konsultaciją dėl Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovo projekto.
2016-12-07
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, nuo 2017 m. sausio 1 d. vadovausis Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl šešėlinės bankininkystės subjektų, kurie vykdo į reguliuojamą sistemą nepatenkančią bankininkystės veiklą, pozicijų ribų, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 395 straipsnio 2 dalimi (EBA/GL/2015/20).
2016-12-07
Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ planinio inspektavimo rezultatai.
2016-12-07
Panaikintas UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomas investicinis fondas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtintos valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomo suderintojo investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisyklės.
2016-12-07
Kredito unija „Vilniaus kreditas“ įpareigota užtikrinti veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įvertino kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pateiktą informaciją apie jau vykdomą kapitalo pakankamumo normatyvą. Kredito unija vis dar nevykdo didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo, todėl ji įpareigota užtikrinti šio normatyvo vykdymą iki 2017 m. kovo 31 d.
2016-12-07
LCKU paskirta laikinąja Pajūrio kredito unijos veiklos priežiūros atstove
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi, kad Pajūrio kredito unija nevykdo su kapitalu susijusių veiklos riziką ribojančių normatyvų, nusprendė taikyti jai poveikio priemonę – paskirti laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai. Juo taps Lietuvos centrinė kredito unija, ji Pajūrio kredito unijos veiklą prižiūrės iki 2017 m. balandžio 30 d.
2016-12-06
Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus
Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad artimiausias egzaminas vyks 2016 m. gruodžio 14 d.
2016-12-01
AS „Citadele banka“
2016 m. lapkričio 8 d. Latvijos finansų ir kapitalo rinkų priežiūros komisija patvirtino AS „Citadele banka“ (Latvija) obligacijų bazinį prospektą. Maksimali obligacijų programa lygi 40 mln. eurų.   Obligacijas numatyta leisti serijomis, kur kiekviena serija gali būti sudaryta iš vienos ar kelių obligacijų emisijų, o konkrečios išleidžiamų obligacijų charakteristikos bus skelbiamos galutinėse sąlygose prieš konkrečios emisijos išleidimą.
2016-11-28
Patvirtintas cirkuliaras AB „Vilniaus degtinė“ akcijoms supirkti
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Marie Brizard Wine and Spirits, Société anonyme, pateiktą oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Vilniaus degtinė“ paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, siekiant jas išbraukti iš prekybos AB „NASDAQ Vilnius“, mokant už vieną akciją 0,432 Eur.
Rasta įrašų: 1186

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: