Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-06-01
Panaikinta UAB FMĮ „FINVESTA“ licencija
Lietuvos banko valdyba nusprendė panaikinti 2003 m. kovo 28 d. išduotą UAB FMĮ „FINVESTA“ finansų maklerio įmonės licenciją. Įmonės licencija panaikinta už tai, kad nebuvo sudarytos sąlygos priežiūros institucijai vykdyti veiksmingą įmonės priežiūrą...
2015-05-28
AS „LATVENERGO“
2015 m. gegužės 27 d. Latvijos finansų ir kapitalo priežiūros komisija patvirtino AS „LATVENERGO“ 100,000,000 eurų bazinį prospektą, skirtą negarantuotų obligacijų išleidimui. Obligacijos yra pareikštinės formos nematerialūs skolos vertybiniai popieriai.
2015-05-26
UAB „Litkreditas“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Litkreditas“ prašymą, įrašė ją į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2015-05-26
UAB DK „PZU Lietuva“ galės perleisti teises ir pareigas pagal Estijoje sudarytas draudimo sutartis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Estijos filialą AB „Lietuvos draudimas“.
2015-05-26
Leista reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido reorganizuoti UAB ,,MP Pension Funds Baltic“.
2015-05-26
Lietuvos banko sprendimo skirti baudą UAB „VIA SMS LT“ teismas nepakeitė
Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė vartojimo kredito davėjo UAB „VIA SMS LT“ skundą dėl Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimo, kuriuo UAB „VIA SMS LT“ buvo skirta 15,5 tūkst. Lt (4 489,11 Eur) bauda.
2015-05-19
Valiutos keityklos operatorių sąrašas papildytas 2 bendrovėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB „Lacio“ ir UAB „Valiutas“ į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
2015-05-19
SIA „Money Express“ įtraukta į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įtraukti elektroninių pinigų įstaigos UAB „EVP International“ tarpininką SIA „Money Express“, registruotą Latvijos Respublikoje, į viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą.
2015-05-19
Leista pakeisti investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „Dovre Forvaltning“ valdomo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „Dovre Umbrella Fund“ taisykles.
2015-05-19
UAB DK „PZU Lietuva“ leista perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas jai veikiant per Latvijos filialą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB DK „PZU Lietuva“ perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, sudarytas veikiant per Latvijos filialą, PZU SA grupės draudimo įmonei ASS „BALTA“, įsteigtai ir veikiančiai pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
Rasta įrašų: 1184

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: