Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-07-10
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistas AB „Linas“ akcininkams skirtas dideles baudas už įstatymo pažeidimusLietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistas AB „Linas“ akcininkams skirtas dideles baudas už įstatymo pažeidimus
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistas baudas, skrtas 2013 m. birželio 6 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu už Vertybinių popierių įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimus kartu veikiantiems AB „Linas“ akcininkams UAB „Rentija“ ir Ramūnui Lenčiauskui: UAB „Rentija“ – 250 000 Lt, R. Lenčiauskui – 300 000 Lt ir įpareigojimą UAB „Rentija“ ir R. Lenčiauską Įstatymo nustatyta tvarka nedelsiant pateikti privalomą oficialų siūlymą supirkti likusias AB „Linas“ balsavimo teisę suteikiančias akcijas.
2015-07-09
Bauda MCB Finance, UAB, už atsakingojo skolinimo reikalavimų nepaisymą suteikiant vartojimo kreditą
MCB Finance, UAB, sumokėjo skirtą baudą už tai, kad įmonė nesilaikė Vartojimo kredito įstatyme nustatytos pareigos vadovautis atsakingojo skolinimo principu...
2015-06-30
Duotas sutikimas dėl Palangos ir Pajūrio kredito unijų reorganizavimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi trijų kredito unijų – Palangos, Pajūrio ir „Mėmelio taupomoji kasa“ – prašymus ir susijusią medžiagą, sutiko, kad Palangos ir Pajūrio kredito unijos būtų reorganizuojamos jas prijungiant prie kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“.
2015-06-30
Įspėjo UADBB „Jūsų patarėjas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, įspėjo uždarąją akcinę draudimo brokerių bendrovę „Jūsų patarėjas“.
2015-06-30
Emitentų apžvalgoje – pirmą kartą apie prekybą akcijomis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir paskelbė Emitentų apžvalgą. Joje apibendrinama 35 emitentų 2014 m. finansinė būklė, veiklos rezultatai, pinigų srautai, pateikiama auditorių išvadų dėl bendrovių finansinių ataskaitų apžvalga, aptariama emitentų darbuotojų ir akcininkų kaita, darbuotojų grupių darbo užmokesčio tendencijos. Pirmą karta skelbiama ir akcijų prekybos analizė.
2015-06-17
Kredito unijai Centro taupomajai kasai laikinai uždrausta priimti naujus indėlius
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba apsvarstė kredito unijos Centro taupomosios kasos tikslinio inspektavimo rezultatus ir, atsižvelgusi į nustatytus veiklos trūkumus, laikinai, kol pašalins teisės aktų pažeidimus, uždraudė jai priimti indėlius iš neprofesionalių rinkos dalyvių...
2015-06-17
Leista pakeisti „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, leido pakeisti šios įmonės valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Private Equity Fund I“ taisykles.
2015-06-17
Priežiūros tarnyba vadovausis ESMA gairėse pateiktais apibrėžimais
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) gairėse „Dėl 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/39/EB (MiFID) 1 Priedo C skirsnio 6 ir 7 dalyse numatytų apibrėžimų“ pateiktais apibrėžimais.
2015-06-10
Aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „Perlo paslaugos“ tikslinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės operacinės rizikos proceso sudėtinės dalys.
2015-06-10
Nuspręsta paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ veiklai prižiūrėti
Įvertinusi kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2015 m. spalio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai. Kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.
Rasta įrašų: 1165

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: