Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2010-10-14
Informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2010 metų trečiąjį ketvirtį, rezultatus
Lietuvos banko valdybos nariai išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją apie kredito unijų inspektavimų, vykusių šių metų trečiąjį ketvirtį, rezultatus. Šiuo laikotarpiu buvo atlikti šešių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Druskininkų, Pasvalio, Žemaitijos valstiečių (Plungė), Jurbarko, Kėdainių krašto ir kredito unijos „Jonavos žemės“.
2010-10-14
Dėl leidimo įsteigti Klaipėdos kredito uniją išdavimo
Lietuvos banko valdyba leido įsteigti Klaipėdos kredito uniją.
Rasta įrašų: 1212

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: