Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2010-12-23
Kauno kredito unijos inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Kauno kredito unijos inspektavimo rezultatus. Atsižvelgdama į inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.
2010-12-23
Vilniaus regiono kredito unijos inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Vilniaus regiono kredito unijos inspektavimo rezultatus. Valdyba nutarė įspėti šią kredito uniją dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimo..
2010-12-23
Dėl Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų pateikimo
Lietuvos banko valdyba pakeitė Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatas. Šiame dokumente nurodyti pagrindiniai principai, kuriais turi vadovautis kredito įstaigos, siekdamos užtikrinti, kad vidaus kontrolės sistema ir rizikos vertinimas (valdymas) veiktų efektyviai ir užtikrintų saugią bei stabilią veiklą.
2010-12-23
Dėl Lietuvos banko valdybos 2010 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 03-88 „Dėl poveikio priemonių taikymo Panevėžio kredito unijai“ pakeitimo
Š.m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos banko valdyba pritaikė Panevėžio kredito unijai poveikio priemonę, susijusią su šios kredito unijos didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo nevykdymu.
2010-12-23
Dėl Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimo
Lietuvos banko valdyba pakeitė Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas atsižvelgdama į naujus Europos Parlamento ir Tarybos reikalavimus.
2010-12-23
Dėl Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrųjų nuostatų pakeitimo
Lietuvos banko valdyba pakeitė Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrąsias nuostatas, kuriomis turi vadovautis kredito įstaigos. Pakeitimai padaryti atsižvelgus į finansų krizės padarinius.
2010-12-02
AB banko „Finasta“ inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba aptarė banko „FINASTA“ inspektavimo ataskaitą, banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatus. Per inspektavimą nustatyta banko „FINASTA“ veiklos trūkumų.
2010-12-02
Akcinės bendrovės Ūkio banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Ūkio banko inspektavimo ataskaitą ir griežtai įvertino joje nurodytus šio banko veiklos trūkumus, padarytus teisės aktų pažeidimus.
2010-12-02
Patvirtinti Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindiniai principai
Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito unijų finansinės apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų rengimo politikos pagrindinius principus, kurie įpareigos kredito unijas tvarkyti finansinę apskaitą ir rengti finansines ataskaitas vadovaujantis verslo apskaitos standartais.
2010-12-02
Dėl Pasvalio kredito unijai nustatyto įpareigojimo panaikinimo
Lietuvos banko valdyba panaikino 2008 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 161 „Dėl poveikio priemonės taikymo Pasvalio kredito unijai“ nustatytus įpareigojimus minėtai kredito unijai.
Rasta įrašų: 1212

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: