Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2010-11-16
Dėl leidimo AB SEB bankui grąžinti subordinuotąją paskolą anksčiau numatyto termino
Lietuvos banko valdyba neleido AB SEB bankui anksčiau numatyto termino grąžinti 25 000 000 eurų (tai sudaro 86 320 000 Lt) subordinuotąją dešimties metų trukmės paskolą, gautą 2005 m. gruodžio 14 d. iš Švedijos banko Skandinaviska Enskilda Banken AB.
2010-11-11
Dėl subordinuotosios paskolos įtraukimo į Akademinės kredito unijos kapitalą
Lietuvos banko valdyba leido Akademinei kredito unijai (Kaunas) 1 000 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2010 m. spalio 11 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Akademinės kredito unijos II lygio kapitalą.
2010-11-11
Dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko netiesioginio AB „Citadele" banko kvalifikuotosios įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalies įsigijimo
Lietuvos banko valdyba neprieštarauja, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) netiesiogiai įsigytų AB „Citadele" banko kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį. Tokia pozicija išsakyta šiandien Valdybos posėdyje.
2010-11-04
Dėl Mažeikių kredito unijos veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymo
Lietuvos banko valdyba įspėjo Mažeikių kredito uniją dėl Lietuvos banko valdybos nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo nevykdymo.
2010-11-04
Jurbarko kredito unijos inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Jurbarko kredito unijos inspektavimo rezultatus ir juos įvertinusi skyrė šiai unijai 0,1 procento jos bendrųjų 2009 m. metinių pajamų dydžio baudą. Jurbarko kredito unija įpareigota iki 2010 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.
2010-11-04
Kredito unijos „Jonavos žemė" inspektavimo rezultatai
Lietuvos banko valdyba apsvarstė kredito unijos „Jonavos žemės" inspektavimo rezultatus ir juos įvertinusi nutarė įspėti šią uniją dėl teisės aktų pažeidimo. Kredito unija ,,Jonavos žemė" įpareigota iki 2010 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.
2010-10-26
Informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. trečiąjį ketvirtį
Lietuvos banko valdybai pateikta informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2010 m. trečiąjį ketvirtį.
2010-10-21
Išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pripažinimo tvarkos pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pripažinimo tvarką, atsižvelgdama į naujas ES direktyvas.
2010-10-21
Visuomenei skelbiamos informacijos reikalavimų pakeitimas ir papildymas
Atsižvelgdama į naujas ES direktyvas, Lietuvos banko valdyba pakeitė visuomenei bankų skelbiamos informacijos reikalavimus.
2010-10-21
Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklių pakeitimas
Lietuvos banko valdyba pakeitė Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisykles. Tai padaryta atsižvelgiant į naujas ES direktyvas.
Rasta įrašų: 1199

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: