Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2010-10-21
Užsienio bankų filialų, veikiančių Lietuvos Respublikoje, priežiūros taisyklių pakeitimas
Atsižvelgdama į naujas ES direktyvas, Lietuvos banko valdyba papildė Užsienio bankų filialų priežiūros ir bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių priežiūros institucijomis atliekant filialų priežiūrą taisykles.
2010-10-21
AB „Citadele" banko inspektavimo rezultatų ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai
Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentas atliko AB „Citadelė" (ankstesnis jo pavadinimas - PAREX BANKAS) tikslinį inspektavimą. Jo rezultatai šiandien aptarti Lietuvos banko valdybos posėdyje. Inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas ir vidaus kontrolė, kredito ir likvidumo rizikos valdymas, banko vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo proceso (santrumpa anglų kalba - ICAAP) atskiri klausimai.
2010-10-21
Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrųjų nuostatų pakeitimai
Lietuvos banko valdyba pakeitė Kapitalo pakankamumo skaičiavimo bendrąsias nuostatas. Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į naujas Europos Sąjungos (ES) direktyvas. Pakeistos nuostatos dėl tam tikrų nuosavų lėšų straipsnių, didelių pozicijų rizikos vertinimo ir tarpusavyje susijusių klientų grupės identifikavimo kriterijų, taip pat dėl operacinės rizikos kapitalo poreikio skaičiavimo bei kai kurios techninės nuostatos dėl kredito ir rinkos rizikos.
2010-10-14
Dėl subordinuotosios paskolos įtraukimo į Panevėžio kredito unijos kapitalą
Lietuvos banko valdyba leido Panevėžio kredito unijai 3 000 000 litų subordinuotąją šešerių metų trukmės paskolą, gautą 2010 m. rugsėjo 21 d. iš Lietuvos centrinės kredito unijos, įskaityti į Panevėžio kredito unijos II lygio kapitalą.
2010-10-14
Informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių 2010 metų trečiąjį ketvirtį, rezultatus
Lietuvos banko valdybos nariai išklausė Kredito įstaigų priežiūros departamento informaciją apie kredito unijų inspektavimų, vykusių šių metų trečiąjį ketvirtį, rezultatus. Šiuo laikotarpiu buvo atlikti šešių kredito unijų bendrieji inspektavimai: Druskininkų, Pasvalio, Žemaitijos valstiečių (Plungė), Jurbarko, Kėdainių krašto ir kredito unijos „Jonavos žemės“.
2010-10-14
Dėl leidimo įsteigti Klaipėdos kredito uniją išdavimo
Lietuvos banko valdyba leido įsteigti Klaipėdos kredito uniją.
Rasta įrašų: 1186

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: