Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-04-22
Finansų rinkos dalyviai turės informuoti klientus apie euro įvedimo pasekmes tarpusavio sutartiniams santykiams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Gaires dėl klientų informavimo apie euro įvedimo pasekmes sutartiniams santykiams...
2014-04-22
Dėl teisės aktų pažeidimų nuo pareigų nušalintas kredito unijos „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ valdybos pirmininkas
Kredito unijoje „Panevėžio regiono taupomoji kasa“ nustačiusi Buhalterinės apskaitos ir Kredito unijų įstatymų pažeidimų tvarkant grynuosius pinigus ir jų apskaitą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba priėmė griežtus sprendimus. Nutarta šios unijos administracijos vadovą ir valdybos pirmininką Valdą Savicką nušalinti nuo administracijos vadovo ir valdybos nario (valdybos pirmininko) pareigų...
2014-04-22
Suderinti Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino, kad Draudūnos, UADBB, įstatų pakeitimai dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 60 000 iki 67 000 Lt yra suderinti...
2014-04-22
Leista įsigyti UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ akcijų paketą
Lietuvos banko Priežiūros nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų valdymo įmonės UAB „Investicijų valdymas „Prosperus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo tiek, kad...
2014-04-15
Keičiamos UAB „Lords LB Asset Management“ valdomų uždarų investicinių fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios įmonės valdomo uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Baltic Fund II“ ir uždaro tipo nekilnojamojo turto investicinio fondo „Lords LB Opportunity Fund II“ taisyklių pakeitimams.
2014-04-15
Leista pakeisti UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios įmonės valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimams. Keičiamos II pakopos pensijų fondų „DNB pensija 1“, „DNB pensija 2“, „DNB pensija 3“ ir III pakopos pensijų fondų „DNB papildoma pensija 100“, „DNB papildoma pensija“, „DNB papildoma konservatyvi pensija“ taisyklės.
2014-04-15
Leista pakeisti UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomų pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „MP Pension Funds Baltic“ prašymą ir susijusią medžiagą, pritarė šios įmonės valdomų pensijų fondų taisyklių pakeitimams. Keičiamos II pakopos pensijų fondų „MP STABILO II“, „MP MEDIO II“, „MP EXTREMO II“ ir III pakopos pensijų fondų „MP MEDIO III“, „MP EXTREMO III“ taisyklės.
2014-04-09
Už pažeidimus apribota kredito unijos „Naftininkų investicijos“ veikla ir nušalinta jos vadovybė
Kredito unijoje „Naftininkų investicijos“ nustačiusi finansinių pažeidimų ir atsižvelgdama į tai, kad ši kredito unija nevykdo kapitalo pakankamumo normatyvo, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba laikinai apribojo jos veiklą ir nušalino unijos vadovybę.
2014-04-09
Perskaičiuota maksimali techninė palūkanų norma
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba perskaičiavo maksimalią techninę palūkanų normą. 2014 m. antrąjį ketvirtį ji bus 1,77 % (pirmąjį ketvirtį galiojo 1,88 % techninė palūkanų norma). Maksimalią techninę palūkanų normą taiko gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį.
2014-04-09
Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ akcijų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šią mokėjimo įstaigą.
Rasta įrašų: 699

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: