Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-08-20
Informacija apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus
Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad egzaminai vyks 2014 m. rugsėjo 25 d.
2014-08-19
AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Klaipėdos baldai“ prašymu nusprendė AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikyti emitentu...
2014-08-19
UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininku tapo UAB „Stilsena“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įtraukė mokėjimo įstaigos UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininką UAB ,,Stilsena“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą...
2014-08-12
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas...
2014-08-07
Kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje įsteigtų suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimas Lietuvos Respublikoje
2014-08-05
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas primena finansų institucijoms jų atsakomybes parduodant savo finansinius produktus klientams
Europos priežiūros institucijų jungtinis komitetas, sudarytas iš Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA), Europos bankininkystės institucijos (EBI) ir Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA), išleido priminimą...
2014-07-31
Pritarta UAB „Orion Asset Management“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto fondo taisyklėms
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti valdymo įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion Absolute Return Fund“ taisyklėms.
2014-07-31
Elektroninių pinigų įstaiga „EVP International“, UAB, įpareigota pašalinti veiklos trūkumus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba dėl inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų įspėjo elektroninių pinigų įstaigą „EVP International“, UAB (prekės ženklas – „mokėjimai.lt“).
2014-07-31
Patvirtinti Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatai
Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatuose nustatyti draudimo brokerių įmonės ir klientų lėšų atskyrimo ir atskirosios banko sąskaitos tvarkymo reikalavimai. Įgyvendinant dokumento reikalavimus, siekiama užtikrinti, kad draudimo brokerių įmonės iš klientų gautas lėšas valdytų saugiai ir skaidriai...
2014-07-31
UAB ,,Ad ventum“ išduotas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimas
Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Ad ventum“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus...
Rasta įrašų: 769

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: