Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2016-02-11
UAB „IPF Digital Lietuva“ skirtos baudos už neatsakingą skolinimą ir netesybų ribojimo pažeidimus
Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą, atsakingojo skolinimo principo ir netesybų ribojimo pažeidimus Lietuvos banko Priežiūros tarnyba UAB „IPF Digital Lietuva“ (buvusiai UAB „MCB Finance“), valdančiai „Credit24“ ir „Sving“ prekės ženklus, skyrė tris baudas. Bendra baudų suma – 26 499 Eur.
2016-02-11
Finansų maklerio įmonei „steponkus & co FM AB“ – įspėjimas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į finansų maklerio įmonės „steponkus & co FM AB“ patikrinimo rezultatus, įspėjo šią įmonę. Įmonė taip pat įpareigota iki 2016 m. balandžio 30 d. pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.
2016-02-11
Atšauktas skolinimo apribojimas, taikytas Panevėžio kredito unijai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atšaukė Panevėžio kredito unijai duotą nurodymą riboti kredito unijos nariams teikiamų paskolų dydį.
2016-02-03
AB „Panevėžio statybos trestas“ – įspėjimas dėl netinkamai atskleistos finansinės informacijos
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi AB „Panevėžio statybos trestas“ 2014 m. metinių konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų atitikties tarptautiniams apskaitos standartams (TAS) tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Vertybinių popierių įstatymo pažeidimo.
2016-02-03
Baigta UAB „INVL Asset Management“ valdomų II pakopos pensijų fondų jungimo procedūra
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiais galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimus, kuriais buvo patvirtintos trijų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų taisyklės.
2016-02-03
UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ įspėta dėl teisės aktų pažeidimų
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi UAB „Danske Capital investicijų valdymas“ valdomo pensijų fondo „DANSKE pensija 100“ tyrimą, įspėjo bendrovę dėl Pensijų kaupimo įstatymo ir Verslo apskaitos standartų pažeidimų.
2016-02-03
Leista pakeisti investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB „INVL Asset Management“ valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos akcijų fondas“ taisykles.
2016-02-03
Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti „Geras kursas“, UAB, į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
2016-02-03
Neprieštarauta dėl turto valdymo UAB „Mundus“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalies įsigijimo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė neprieštarauti, kad vienas fizinis asmuo įsigytų turto valdymo UAB „Mundis“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį.
2016-01-28
Greitųjų kreditų bendrovei – 30 tūkst. eurų bauda už skolinimą bedarbiams ir kitus pažeidimus
Už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo principų pažeidimą vienai greitųjų kreditų bendrovei Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 30 tūkst. eurų baudą. Tai didžiausia iki šiol skirta bauda vartojimo kredito davėjui.
Rasta įrašų: 1044

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: