Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-09-19
Lietuvos bankas perspėja investuotojus dėl nelicencijuotų bendrovių
Lietuvos bankas (LB) gavo užsienio šalių rinkos priežiūros institucijų pranešimus apie jų teritorijoje veikiančias nelicencijuotas bendroves, teikiančias investicines paslaugas
2014-09-16
AB „Limarko laivininkystės kompanija“ nebelaikoma emitentu
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Limarko laivininkystės kompanija“ prašymu nusprendė šios bendrovės nebelaikyti emitentu.
2014-09-11
MBA Community Loans PLC (Airija)
2014 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1753) patvirtintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans plc  1.000.000.000 eurų vertės turtu užtikrintų skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą.
2014-09-10
AB „NASDAQ OMX Vilnius“ biržos sąrašuose esančių bendrovės gavo daugiau pajamų ir uždirbo daugiau pelno
2014 m. antrąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu, bendrovių pajamos išaugo 2 proc. ir sudarė 3,16 mlrd. Lt, o savikaina padidėjo 5 proc. ir siekė 2,39 mlrd. Lt.
2014-09-09
Tvariai vartojimo kredito rinkos plėtrai užtikrinti reikalingi kompleksiniai reguliavimo pokyčiai
Šiemet per antrąjį ketvirtį suteiktų vartojimo kreditų suma padidėjo beveik 14 %, o bendras vartojimo kredito portfelis birželio pabaigoje sudarė 1,1 mlrd. Lt.
2014-09-03
Sumažinti Pajūrio kredito unijos veiklos apribojimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į tai, kad Pajūrio kredito unija iš esmės pašalino tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, sumažino jos veiklos apribojimus.
2014-09-03
UAB „Nilko finansų grupė“ įrašyta į vartojimo kredito davėjų sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Nilko finansų grupė“ prašymą, nusprendė ją įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2014-08-28
Bendrovei Netfonds Holding ASA leista įsigyti AB banko „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ akcijų paketus.
Lietuvos banko valdyba nutarė neprieštarauti, kad Norvegijoje registruota bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų AB banko „Finasta“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti šį banką. Lietuvos banko valdyba taip pat neprieštarauja, kad bendrovė Netfonds Holding ASA įsigytų...
2014-08-28
Draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE skirta bauda už teisės aktų pažeidimus
Lietuvos banko valdyba skyrė 100 000 litų baudą gyvybės draudimo įmonei ERGO Life Insurance SE už įmonės inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, kurie padaryti vykdant valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymo bei gyvybės draudimo, susijusio su investiciniais fondais, veiklą...
2014-08-26
UAB AUKSLITAS išbraukta iš vartojimo kredito davėjų sąrašo
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įmonės UAB AUKSLITAS prašymu išbraukė šią įmonę iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo.
Rasta įrašų: 783

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: