Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2015-09-29
Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ antrojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
2015-09-29
Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sigurdo Austino (Sigurd Austin), pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.
2015-09-29
Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą, įrašė šią įmonę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2015-09-22
Leista jungti UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido jungti UAB „INVL Asset Management“ valdomus II pakopos pensijų fondus: konservatyvaus investavimo pensijų fondą „MP STABILO II“ – prie konservatyvaus investavimo pensijų fondo INVL STABILO II 58+, INVL aktyvaus investavimo pensijų fondą – prie INVL MEDIO II 47+ pensijų fondo, INVL racionalios rizikos pensijų fondą – prie INVL EXTREMO II 16+ pensijų fondo.
2015-09-22
Aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai
Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti AB „Grigiškės“ tyrimo rezultatai. Priežiūros tarnyba tyrė, kaip emitentas AB „Grigiškės“ laikėsi reglamentuojamos informacijos skelbimo reikalavimų.
2015-09-22
Papildytas valiutos keityklos operatorių sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įrašyti UAB RAVYDA į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
2015-09-22
Vadovausis gairėmis
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, vykdydama jai pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos (angl. European Banking Authority) 2014 m. birželio 19 d. priimtomis gairėmis dėl kredito įstaigų finansavimo planams skirtų suderintų apibrėžčių ir ataskaitų formų.
2015-09-16
Įspėta kredito unija „Žemaitijos iždas“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į kredito unijos „Žemaitijos iždas“ tikslinio inspektavimo, vykusio 2015 m. birželio 1–5 d., rezultatus, įspėjo šią kredito uniją ir įpareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus. Be to, kredito unija „Žemaitijos iždas“ turės dažniau, nei įprasta, teikti kai kurias ataskaitas Priežiūros tarnybai.
2015-09-16
AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygos laikomos lygiavertėmis informacijai, privalomai pateikti prospekte
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „INVL Baltic Real Estate“ prašymą, nusprendė, kad šios įmonės informaciniame nuorodų dokumente investuotojams, su bendrovės akcijomis susijusių rizikos veiksnių aprašyme, AB „INVL Baltic Real Estate“ ir AB „Invaldos nekilnojamojo turto fondas“ reorganizavimo sąlygose ir kituose susijusiuose dokumentuose pateikta informacija laikoma lygiaverte prospekte privalomai pateikti informacijai.
2015-09-16
Patvirtinti UAB „INVL Asset Management“ valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, patvirtino šios valdymo įmonės valdomų III pakopos pensijų fondų taisyklių pakeitimus.
Rasta įrašų: 975

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: