Priežiūra

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą, stebi ar laikomasi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus bei teikia rekomendacijas, kaip spręstinas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos. Plačiau

2014-12-18
Išduoti leidimai AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dariui Šulniui, Nerijui Drobavičiui ir Vytautui Plunksniui tapti AB banko „FINASTA“ stebėtojų tarybos nariais.
2014-12-18
Išduotas leidimas „Swedbank“, AB, valdybos nariui
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Remiui Saltersui (Remy Salters) tapti „Swedbank“, AB, valdybos nariu.
2014-12-15
Suderinti AB „Nasdaq OMX Vilnius“ įmokų mokėjimo tvarka bei Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos bei AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Narystės ir prekybos taisyklių pakeitimus bei papildymus.
2014-12-12
UAGDPB „Aviva Lietuva“ įpareigota ištaisyti trūkumus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko tyrimą dėl UAGDPB „Aviva Lietuva“ valdomo pensijų fondo „Europensija plius“ ir nenustatė teisės aktų pažeidimų. Bendrovė įpareigota pašalinti nustatytus veiklos trūkumus dėl pensijų fondų valdymo veiklos vidaus kontrolės procedūros ir vertybinių popierių sandorių apskaitos politikos.
2014-12-12
UAB ,,Polenera“ ir UAB ,,INTERNOTA“ įrašytos į viešąjį vartojimo kredito sąrašą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašė dvi naujas įmones, UAB ,,Polenera“ir UAB ,,INTERNOTA“. Teisę verstis vartojimo kreditų teikimo veikla asmuo turi tik tada, kai priežiūros institucija įrašo jį į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2014-12-12
Trigubai didinamas EDRAUDA, UADBB, įstatinis kapitalas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino draudimo brokerių bendrovės EDRAUDA, UADBB, įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 100 tūkst. iki 300 tūkst. litų.
2014-12-12
Pakeistos UAB „Dovre Forvaltning“ valdomų fondų taisyklės
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti dviejų UAB„Dovre Forvaltning“ valdomų suderintųjų investicinių fondų taisykles. Fonduose „Dovre Inside Nordic“ ir „Dovre Baltic Sea“ patikslinta sutarčių ir paraiškų sudarymo tvarka, atsisakyta investicinių vienetų įsigijimo mokesčio, atlikti su euro įvedimu susiję pakeitimai.
2014-12-12
Skiriamas naujas „ERGO Life Insurance“ SE valdybos narys
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Tarmo Kolo (Tarmo Koll) kandidatūrai į draudimo bendrovės „ERGO Life Insurance SE“ valdybos nario pareigas.
2014-12-12
UAB „Lords LB Asset Management“ steigia du naujus investicinius fondus
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Lords LB Asset Management“ steigiamų informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinių fondų „Lords LB Baltic Fund IV“ ir „Lords LB Baltic Small Cap Fund“ taisyklėms.
2014-12-04
Priežiūros tarnyba veiks pagal ESMA finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gaires
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas vykdys vadovaudamasi Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) finansinės informacijos reikalavimų vykdymo užtikrinimo gairėmis.
Rasta įrašų: 827

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: