Sertifikato galiojimo sustabdymo atšaukimas

Sertifikato galiojimo sustabdymą galima atšaukti pateikiant prašymą sertifikavimo sistemos operatoriui raštu.

Pateikdami prašymą raštu, Jūs turite nurodyti:
-sertifikato rekvizitus (vardą, pavardę (arba pavadinimą) ir sertifikato registracijos numerį);
-sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį ir ją paneigiančią informaciją;
Prašymą turi patvirtinti sertifikavimo sistemos dalyvis.
Prašymas gali būti pateiktas per kurjerį arba paštu adresu: Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius, Totorių g. 2-101, LT-01121 Vilnius.

Prašymo formos pavyzdys

 

<< Atgal