Sertifikato galiojimo sustabdymas

Sertifikato galiojimą galima sustabdyti pateikiant prašymą sertifikavimo sistemos operatoriui raštu, telefonu arba internetu.

Pateikdami prašymą raštu, Jūs turite nurodyti:
-sertifikato rekvizitus (vardą, pavardę (arba pavadinimą) ir sertifikato registracijos numerį);
-sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis – rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė);
Prašymą turi patvirtinti sertifikavimo sistemos dalyvis.
Prašymas gali būti pateiktas per kurjerį arba paštu adresu: Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius, Totorių g. 2-101, LT-01121 Vilnius.

Prašymo formos pavyzdys

Prašymą sustabdyti sertifikato galiojimą Lietuvos banko darbo laiku (nuo 8.00 iki 17.00 val.) galite pateikti telefonu, (8~5) 268 0816, (8~5) 268 0817. Šiuo atveju Jūsų prašoma nurodyti:
-savo vardą, pavardę, įgaliojimus;
-kontaktinius duomenis – telefono numerį, elektroninio pašto adresą;
-sertifikato registracijos numerį;
-sertifikato panaikinimo slaptažodį (slaptąjį asmens identifikavimo kodą);
-sertifikate įrašytą vardą, pavardę (arba pavadinimą), organizaciją;
-sertifikato galiojimo sustabdymo priežastį (jeigu priežastis - rakto kontrolės praradimas, pageidautina nurodyti laiką, kada prarasta kontrolė).

Sustabdyti sertifikato galiojimą internetu galite visą parą. Šiuo atveju Jūs privalote internetinėje formoje, esančioje adresu https://www.lbank.lt/pki/atsaukimas/ nurodyti sertifikato rekvizitus:
-sertifikate įrašytą vardą ir pavardę (pavadinimą);
-sertifikato serijinį numerį;
-sertifikato galiojimo sustabdymo slaptažodį.

Įvedę visus reikalaujamus duomenis, gaunate patvirtinimą, kad Jūsų paraiška priimta.

Jeigu mėnesio bėgyje nuo sertifikato galiojimo sustabdymo datos nepateiksite raštiško prašymo atšaukti sustabdymą, sertifikato galiojimas bus nutrauktas.

 

<< Atgal