LB elektroninio sertifikavimo sistemos sertifikatų įdiegimas

Prieš pradedant darbą su Lietuvos banko išduotu sertifikatu, reikia į naršyklę Internet Explorer
savo kompiuteryje įdiegti du LB elektroninio sertifikavimo sistemos sertfikatus:

LB-LITAS-ROOT-CA, LB-LITAS-CA.

Šiuos sertifikatus galima atsisiųsti iš interneto svetainės http://www.lb.lt/pki/instrukcijos

Sertifikato LB-LITAS-ROOT-CA instaliavimas

Pasirenkame punkto Sertifikavimo sistemos sertifikatai ir jų įdiegimas antrą punktą
sistemos sertifikatai (žr. interneto svetainė www.lb.lt/pki/instrukcijos).

Atidaromas langas Certificates:

Išskleidžiame menių kairėje pusėje.

Išskleidžiam aplanką Certificates.

Pasirenkame failą LB-LITAS-ROOT-CA ir du kartus spustelim pelės mygtuką ant šio sertifikato pavadinimo.

Pasirenkame instaliuoti sertifikatą Install Certificate…

Tęsiame instaliaciją toliau Next>

Pasirenkame automatinį sertifikato patalpinimą pagal tipą
Automaticaly select the certificate story based on the type of certificate ir tęsiame instaliaciją Next>

Jeigu pasirenkame Place all certificates in the following store tada nurodom
Trusted Root Certification Authorities ir tęsiame instaliaciją Next>

Gauname pranešimą apie sėkmingą importavimą, toliau pasirenkame Finish

Prašoma patvirtinti, kad pasitikima šiuo sertifikatu – spaudžiame Yes

Gauname pranešimą apie sėkmingą operaciją.
Patvirtiname OK ir uždarome nebereikalingus Windows langus.

Operacijos rezultatą galime patikrinti pažiūrėdami instaliuotų į interneto naršyklę sertifikatų sąrašą.

Paleidžiame naršyklę Internet Explorer. 

Pasirenkame menių:
Tools -> Internet Options -> Content -> Certificates ->Trusted Root Certification Authorities

Sertifikato LB-LITAS-CA instaliavimas

Pasirenkame punkto Sertifikavimo sistemos sertifikatai ir jų įdiegimas antrą punktą
sistemos sertifikatai (žr. interneto svetainė www.lb.lt/pki/instrukcijos).

Atidaromas langas Certificates:

Išskleidžiame menių kairėje pusėje.

Išskleidžiam aplanką Certificates.

Pasirenkame failą LB-LITAS-CA ir du kartus spustelim pelės mygtuką ant šio sertifikato pavadinimo.

Pasirenkame instaliuoti sertifikatą Install Certificate…

Tęsiame instaliaciją toliau Next>

Pasirenkame automatinį sertifikato patalpinimą pagal tipą
Automaticaly select the certificate story based on the type of certificate ir tęsiame instaliaciją Next>

Jeigu pasirenkame Place all certificates in the following store,tada nurodom
Intermediate Certification Authorities ir tęsiame instaliaciją Next>

Gauname pranešimą apie sėkmingą importavimą, toliau pasirenkame Finish

Gauname pranešimą apie sėkmingą operaciją.
Patvirtiname OK ir uždarome nebereikalingus Windows langus.

Operacijos rezultatą galime patikrinti pažiūrėdami instaliuotų į interneto naršyklę sertifikatų sąrašą.

Paleidžiame naršyklę Internet Explorer.

Pasirenkame menių:
Tools -> Internet Options -> Content -> Certificates ->Intermediate Certification Authorities