Prašymų gauti sertifikatą pateikimas

Vieną kartą sertifikavimo sistemoje užregistruotas sertifikavimo sistemos dalyvis gali gauti jam reikiamą kiekį sertifikatų.

Sertifikavimo sistemos dalyvio įgaliotas asmuo sertifikatui savo vardu gauti pateikia užpildytą formą
„Prašymas gauti sertifikatą fizinio asmens vardu“.

Įgaliotas asmuo parašu patvirtina savo identifikacinių duomenų teisingumą ir sutikimą, kad jie bus tvarkomi Lietuvos banko sertifikavimo sistemoje sertifikavimo tikslams. Sertifikavimo sistemos dalyvio atsakingas asmuo patvirtina, kad asmuo yra įgaliotas kontroliuoti privatųjį raktą.

Prašymai sertifikatams gauti pateikiami raštu sertifikavimo sistemos operatoriui adresu : Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius, Totorių g. 2-101, LT-01121 Vilnius.

 

<< Atgal