Sertifikavimo sistemos dalyvio registracija

Norėdamas tapti sertifikavimo sistemos dalyviu, Lietuvos banko informacinės sistemos dalyvis pateikia sertifikavimo sistemos operatoriui užpildytą formą „Paraiška tapti sertifikavimo sistemos dalyviu“.

 

Paraiškoje turi būti nurodyti vienas ar keli įgalioti atstovai – darbuotojai, palaikantys tiesioginį ryšį su sertifikavimo sistemos operatoriumi, įgalioti perimti sudarytus sertifikatus ir jų tvarkymo informaciją bei kontroliuoti sertifikatų galiojimo nutraukimo, sustabdymo ar sustabdymo atšaukimo prašymų pateikimą.

Paraiškoje nurodomi informacinės sistemos dalyvio, norinčio tapti sertifikavimo sistemos dalyviu, rekvizitai: juridinio asmens arba padalinio(skyriaus) pavadinimas, atsiskaitomoji sąskaita, banko, kuriame atidaryta sąskaita, pavadinimas ir kodas, įmonės kodas, įregistravimo data ir adresas.

Paraiška patvirtinama informacinės sistemos dalyvio antspaudu ir dalyvio atsakingo asmens parašu.

Paraiška tapti sertifikavimo sistemos dalyviu gali būti pateikta per kurjerį arba paštu adresu: Lietuvos banko Bankininkystės tarnybos Operacijų ir mokėjimų departamento Mokėjimo sistemų administravimo skyrius, Totorių g. 2-101, LT-01121 Vilnius.

Paraišką taip pat galima pateikti faksu (8~5) 268 0233 arba elektroniniu paštu sertifikatai@lb.lt.

 

<< Atgal