Patvirtintų prospektų sąrašas

2016-12-01
AS „Citadele banka“
2016 m. lapkričio 8 d. Latvijos finansų ir kapitalo rinkų priežiūros komisija patvirtino AS „Citadele banka“ (Latvija) obligacijų bazinį prospektą. Maksimali obligacijų programa lygi 40 mln. eurų.   Obligacijas numatyta leisti serijomis, kur kiekviena serija gali būti sudaryta iš vienos ar kelių obligacijų emisijų, o konkrečios išleidžiamų obligacijų charakteristikos bus skelbiamos galutinėse sąlygose prieš konkrečios emisijos išleidimą.
2016-11-18
European Investment Grade Properties PLC
Lietuvos bankas gavo Gibraltaro finansinių paslaugų komisijos parengtą prospekto patvirtinimo pažymą, kurioje nurodyta, kad 2016 m. spalio 28 d., vadovaujantis Direktyvos 2003/71/EB (su vėlesniais pakeitimais) nuostatomis, buvo patvirtintas bendrovės European Investment Grade Properties PLC (Londonas, JK) skolos vertybinių popierių prospektas.
2016-09-20
MyMicroInvest Finance S.A. (Belgija)
2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Belgijos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros institucija patvirtino MyMicroInvest Finance S.A. (Belgija) dalyvavimo vertybinių popierių prospektą.  Naujai išleidžiami vertybiniai popieriai pasirašomi nuo 2016 m. rugsėjo 6 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.
2016-08-08
MBA Community Loans PLC (Airija)
2016 m. liepos 29 d. sprendimu Airijos centrinis bankas patvirtino atnaujintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans plc  1.000.000.000 eurų vertės skolos vertybinių popierių programos (angl. Secured Limited Recourse Note Programme) bazinį prospektą.
2016-07-26
Crowdcube Limited (Anglija)
Lietuvos bankas gavo Didžiosios Britanijos finansų priežiūros institucijos 2016 m. liepos 15 d. sprendimu patvirtintą investicinės sutelktinio finansavimo platformos „Crowdcube Limited“ (Anglija) akcijų prospektą, pagal kurį ketinama išplatinti iki 41 067 762 naujų ir 17 111 567 esamų akcijų.
2016-07-19
INVL Technology
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UTIB „INVL Technology“ prospektą, skirtą 12 175 321 paprastajai vardinei akcijai įtraukti į prekybą AB „Nasdaq Vilnius“ reguliuojamoje rinkoje. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29 Eur.
2016-06-16
AB Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2016 m. birželio 15 d. sprendimu (Pažyma Nr. 2356) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc (Švedija, Suomija) varantų ir sertifikatų išleidimo programos bazinį prospektą. Finansinės priemonės bus išleidžiamos serijomis, o kiekvienos serijos priemonės bus išleidžiamos tokiomis pat sąlygomis (išskyrus emisijos kainą, emisijos datą ir palūkanų skaičiavimo pradžios datą, kurios gali būti vienodos arba gali skirtis). Priemonės gali būti išleistos registruotais sertifikatais ir pateiktos kliringui per „Euroclear Bank, S.A./N.V.“ sistemą arba per „Clearstream Banking“ société anonyme. Priemonės taip pat gali būti išleistos nematerialia forma ir pateiktos kliringui bei apmokėjimui per „Euroclear Sweden AB“, „Euroclear Finland AB“, „VP Securities A/S“ arba „Verdipapirsentralen ASA“. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės finansinės priemonės, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, gali būti platinami ir Lietuvos Respublikoje.
2016-05-25
Nordea Bank AB (publ)
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2015 m. gegužės 13 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1825) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) 50.000.000.000 eurų vertės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, galės būti viešai platinami ir Lietuvos Respublikoje.
2016-04-18
AB Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc prospektas
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu (Pažyma Nr. 2272) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc  15.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, gali būti viešai platinami ir Lietuvos Respublikoje.
2015-12-21
AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą viešam siūlymui ir įtraukimui į prekybą AB „NASDAQ  Vilnius“. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29, emisijos kaina 0,40 Eur.
Rasta įrašų: 60

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: