Patvirtintų prospektų sąrašas

2016-05-25
Nordea Bank AB (publ)
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2015 m. gegužės 13 d. sprendimu (Pažyma Nr. 1825) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) 50.000.000.000 eurų vertės vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, galės būti viešai platinami ir Lietuvos Respublikoje.
2016-04-18
AB Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc prospektas
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu (Pažyma Nr. 2272) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc  15.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, gali būti viešai platinami ir Lietuvos Respublikoje.
2015-12-21
AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą viešam siūlymui ir įtraukimui į prekybą AB „NASDAQ  Vilnius“. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29, emisijos kaina 0,40 Eur.
2015-10-23
AS „Citadele banka“
2015 m. spalio 22 d. Latvijos finansų ir kapitalo priežiūros komisija patvirtino AS „Citadele banka“ (Latvija) akcijų ir Citibank, N.A. (JAV) depozitoriumo pakvitavimų prospektą.
2015-08-20
MBA Community Loans PLC (Airija)
2015 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Airijos centrinis bankas patvirtino atnaujintą specialiosios paskirties akcinės bendrovės MBA Community Loans plc  1.000.000.000 eurų vertės skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą.
2015-06-09
Patvirtintas AB „INVL Technology“ akcijų prospektas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Technology“ iki 13 885 286 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą viešam siūlymui ir įtraukimui į AB „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomąjį prekybos sąrašą.
2015-05-28
AS „LATVENERGO“
2015 m. gegužės 27 d. Latvijos finansų ir kapitalo priežiūros komisija patvirtino AS „LATVENERGO“ 100,000,000 eurų bazinį prospektą, skirtą negarantuotų obligacijų išleidimui. Obligacijos yra pareikštinės formos nematerialūs skolos vertybiniai popieriai.
2015-05-14
Nordea Bank AB (publ) (Švedija)
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2015 m. gegužės 8 d. sprendimu (Pažyma Nr. 2097) patvirtintą Nordea Bank AB (publ) €50,000,000,000 eurų vertės ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą.
2014-12-29
AB Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos bankas gavo Airijos centrinio banko 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu patvirtintą Nordea Bank AB (publ) & Nordea Bank Finland Plc  10.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų ne nuosavybės vertybinių popierių išleidimo programos bazinį prospektą.
2014-12-02
AB SEB banko bazinis prospektas
2014 m. gruodžio  2 d. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB SEB banko 250 mln. eurų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.
Rasta įrašų: 53

PAIEŠKA

Žodžiai tekste:Data nuo:Data iki: