NAUJIENŲ ARCHYVAS

Archyve pateikiamos naujienos, paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje nuo 1999 m. sausio mėn.

į archyvą

Nordea Bank AB (publ)

2017 m. sausio 6 d.

Lietuvos bankas buvo informuotas, kad Airijos centrinis bankas 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu patvirtino Nordea Bank AB (publ) (Stokholmas, Švedija) 15.000.000.000 eurų vertės struktūrizuotų skolos vertybinių popierių programos bazinį prospektą. Pagal šį bazinį prospektą išleidžiami ne nuosavybės vertybiniai popieriai, paskelbus konkrečių emisijų galutines sąlygas, gali būti siūlomi viešai ir Lietuvos Respublikoje. Bazinis prospektas skelbiamas Airijos centrinio banko tinklalapyje: www.centralbank.ie

1 priedas (anglų k.)

1 priedo patvirtinimo pažyma (anglų k.)

1 priedo santrauka (lietuvių k.)

2 priedas (anglų k.)

2 priedo patvirtinimo pažyma (anglų k.)

2 priedo santrauka (lietuvių k.)

3 priedas (anglų k.)

3 priedo patvirtinimo pažyma (anglų k.)

Pasidalyk: