Mokėjimai

Viena iš Lietuvos banko funkcijų – skatinti patvarų, veiksmingą mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų veikimą. Vykdydamas šią funkciją, Lietuvos bankas teikia atsiskaitymų paslaugas, vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą, koordinuoja rinkos subjektų dalyvavimą tarptautiniuose projektuose (SEPA, TARGET2-Securities), rengia pasiūlymus dėl mokėjimų rinkos plėtros.

NAUJAUSI MOKĖJIMŲ STATISTIKOS RODIKLIAI

Duomenys atnaujinami kas ketvirtį

Pavadinimas Laikotarpis Reikšmė             Palyginta su praėjusių
metų atitinkamu
laikotarpiu, proc.

Kortelės su mokėjimo funkcija (vnt.)

Debeto kortelės

Kredito kortelės

2016 m. kovo mėn.

3 471 225

3 033 521

437 704

–0,2

–0,6

 2,3

Operacijos debeto kortelėmis

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2016 m. I ketv. 

 

48,7

0,9

 

13,4

23,2

Bankomatai (vnt.)

2016 m. kovo mėn.

1 182

–3,3

Išgryninta per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2016 m. I ketv.

 

14,4

1,8

 

–13,1

–3,7

Priimta grynųjų per bankomatus

Operacijų skaičius (mln. vnt.)

Operacijų vertė (mlrd. Eur)

2016 m. I ketv. 

 

1,6

0,9

 

–4,7

 8,7

Atnaujinta 2016-05-16