Likviduojamos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos (VPK) funkcijas nuo 2012 m. sausio 1 d. perėmė Lietuvos bankas (LB), todėl visais klausimais, susijusiais su priežiūros funkcijų vykdymu, prašome kreiptis į Lietuvos banką, o likvidavimo klausimais prašome kreiptis šiais telefono numeriais - (8 5) 239 0158, (8 5) 219 9306, (8 5) 239 0169.
Šioje svetainėje, išskyrus statistinius duomenis, pateikiama tik iki 2011 m. gruodžio 31 d. skelbta informacija. Naujausios informacijos ieškokite Lietuvos banko svetainėje.


As from 1 January 2012, the Bank of Lithuania (LB) took over the functions of the liquidated Securities Commission (LSC) of the Republic of Lithuania; therefore, for all inquiries related to the performance of supervisory functions, please contact the Bank of Lithuania, whereas for liquidation related matters, please call the following phone numbers: (8 5) 2390 158, (8 5) 2199 306, (8 5) 2390 169.
This website contains only the information published by 31 December 2011, with the exception of statistical data. For the latest information, please see the website of the Bank of Lithuania.
 


Tęsti VPK svetainėje (continue to LSC site)


Tęsti LB svetainėje (continue to LB website)