Lietuvos bankas

Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialieji standartai

Duomenų platinimo specialiuosius standartus (DPSS) nustatė Tarptautinis valiutos fondas (TVF) siekdamas duomenų skaidrumo ir pasitikėjimo statistine informacija. Standartų tikslas – užtikrinti, kad TVF šalys narės, siekiančios prieigos prie tarptautinių kapitalo rinkų, jais vadovautųsi teikdamos išsamius, patikimus, palyginamus ir laiku teikiamus ekonomikos ir finansų duomenis visuomenei.

Lietuva šiuos standartus taiko nuo 1996 m. Jų taikymą koordinuoja Lietuvos bankas, jis atsako už DPSS reikalavimų taikymą finansų sektoriaus ir išorės sektoriaus daugumai rodiklių grupių.

Šių grupių duomenys skelbiami nacionaliniame suvestiname duomenų puslapyje Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys“ ir atnaujinami Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis dienomis. Rodiklių grupių metaduomenys, t. y. informacija apie statistinių rodiklių turinį ir periodiškumą, jų rinkimo, sudarymo, konfidencialumo ir skelbimo visuomenei praktiką šalyje skelbiami TVF svetainėje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-25