Lietuvos bankas

Greiti ir pigūs mokėjimai eurais

SEPA-MMS yra vienintelė Lietuvoje sukurta ir Lietuvos banko valdoma naujos kartos mažmeninių mokėjimų sistema, suteikianti galimybę ne tik bankų, bet ir kitų finansų įstaigų klientams mokėjimus eurais atlikti itin greitai ir pigiai.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

SEPA-MMS yra mažmeninių mokėjimų sistema, veikianti nuo 2015 m. gruodžio 8 d., ją valdo ir jos operatorius yra Lietuvos bankas.

SEPA-MMS ja besinaudojantiems mokėjimo paslaugų teikėjams teikia bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA kredito pervedimų vykdymo realiuoju ir nustatytu laiku paslaugas. Tarp sistemos SEPA-MMS dalyvių mokėjimai vykdomi realiuoju laiku, o tarp sistemos ir kitų SEPA reikalavimus atitinkančių sistemų dalyvių mokėjimai vykdomi nustatytu laiku. Sistema kelis kartus per dieną perduoda ir gauna mokėjimo nurodymus iš SEPA erdvės šalyse registruotų mokėjimo paslaugų teikėjų per kitas SEPA reikalavimus atitinkančias sistemas jų nustatytu laiku.

Sistema SEPA-MMS veikia visomis Eurosistemos valdomos realiojo laiko sistemos TARGET2 ir Lietuvos darbo dienomis. Kai Lietuvos darbo dieną nedirba TARGET2, sistemoje apdorojami tik sistemos dalyvių tarpusavio mokėjimo nurodymai.

Sistemos SEPA-MMS tiesioginių ir netiesioginių dalyvių sąrašas pateikiamas Oficialiame sistemų ir jų dalyvių sąraše.


Sistemos taisyklės

Išsami informacija apie SEPA-MMS paskirtį ir veikimą, sistemos dalyvių priėmimo ir pašalinimo tvarką, jų teises bei pareigas, mokėjimo nurodymų apdorojimo ir įskaitymo tvarką bei rizikų valdymą pateikiama sistemos SEPA-MMS veikimo taisyklėse


Sistemos įkainiai

Sistemoje taikomi paslaugų įkainiai:

  1. už kiekvieną iki pirmojo milijono į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,03 euro;
  2. už kiekvieną viršijus pirmąjį milijoną į sistemą pateiktą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,01 euro;
  3. už kiekvieną iš sistemos gautą ir įvykdytą kredito mokėjimo nurodymą – 0,01 euro.

Mokėjimo nurodymai pradedami skaičiuoti nuo vieneto kiekvienų kalendorinių metų pradžioje.

Netaikomi tapimo sistemos dalyviu, periodiniai ar kiti papildomi paslaugų įkainiai.


Sistemos dokumentacija

Informacija profesionaliesiems rinkos dalyviams – SEPA MMS sistemos dokumentacija (nuoroda veikia su sistemos dalyviams suteiktu slaptažodžiu)

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-08