Lietuvos bankas

Pagal Mokėjimo paslaugų direktyvos (Nr. 2015/2366) nuostatas kiekvienas sąskaitą tvarkantis mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia paslaugas internetu, turi užtikrinti bent vieną saugios komunikacijos atvirojo ryšio (API) sąsają. Ši nuostata bus pradėta taikyti po 18 mėnesių po Europos Komisijos patvirtintų techninių reguliavimo standartų įsigaliojimo.

Atsižvelgiant į mokėjimų rinkos dalyvių išreikštą siekį suformuluoti suderintą poziciją dėl API standarto, Lietuvoje yra sudaryta ir veikia Atvirojo ryšio standarto darbo grupė. Ši grupė nagrinėja naujus teisinius reikalavimus, europines API standartizavimo iniciatyvas, Mažmeninių mokėjimų eurais tarybos (angl. ERPB) rekomendacijas, Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjų ir naudotojų poreikius. Planuojama, kad iki 2017 m. pabaigos darbo grupė parengs ataskaitą su siūlymais, kad API sąsajos būtų saugios ir prisidėtų prie mokėjimų rinkos plėtros Lietuvoje.

Atvirojo ryšio standarto darbo grupę sudaro 25 nariai – kredito įstaigų, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, techninių paslaugų teikėjų, valstybės institucijų atstovai. Siekiant veiklos skaidrumo, posėdžių darbotvarkės ir protokolai skelbiami viešai.

API darbo grupės 2017 m. lapkričio 30 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 11 30) (217.7 KB ); Protokolas (2017 11 30) (223 KB )

API darbo grupės 2017 m. lapkričio 16 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 11 16) (220.6 KB ); Protokolas (2017 11 16) (226 KB )

API darbo grupės 2017 m. lapkričio 2 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 11 02) (220.2 KB ); Protokolas (2017 11 02) (229.3 KB )

API darbo grupės 2017 m. spalio 12 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 10 12) (214.5 KB ); Protokolas (2017 10 12) (222.7 KB )

API darbo grupės 2017 m. rugsėjo 21 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 09 21) (215.6 KB ); Protokolas (2017 09 21) (226.7 KB )

API darbo grupės 2017 m. birželio 22 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 06 22) (218.5 KB ); Protokolas (2017 06 22) (223.3 KB )

API darbo grupės 2017 m. gegužės 25 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 05 25) (217.9 KB ); Protokolas (2017 05 25) (226.9 KB )

API darbo grupės 2017 m. gegužės 4 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 05 04) (218.7 KB ); Protokolas (2017 05 04) (221.4 KB )

API darbo grupės 2017 m. balandžio 13 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 04 13) (218.5 KB ); Protokolas (2017 04 13) (230.6 KB )

API darbo grupės 2017 m. kovo 30 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 03 30) (230 KB ); Protokolas (2017 03 30) (232.9 KB )

API darbo grupės 2017 m. kovo 16 d. susitikimas:
Darbotvarkė (2017 03 16) (226.6 KB ); Protokolas (2017 03 16) (226.9 KB )

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-27