Lietuvos bankas
Kategorija
Serija
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 77
4780_c26e002d52c66fb47f38b94331f9e8f3.png
Pranešimas Seimui (2017 m. spalis)
2017-11-14
0
4663_c4bbf1450491e4ef1a6f647a45a95c31.png
Metų ataskaita (2016 m.)
2017-04-28
0
4664_8a725bfd8c54115f3df37871a8158d1c.png
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2016 m.)
2017-04-28
3
4665_afdaba85c2e7fb9c14237eb799da63bc.png
Pranešimas Seimui (2017 m. balandis)
2017-04-28
0
2016-spalis.jpg
Pranešimas Seimui (2016 m. spalis)
2016-10-31
0
1918_ce9f3c019815a3ee1bd19ce61fbd080c.png
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m.)
2016-04-28
0
2016-balandis.jpg
Pranešimas Seimui (2016 m. balandis)
2016-04-28
0
2219_7658d78ed6b666bf856e2c37f78ec3b2.png
Metų ataskaita (2015 m.)
2016-04-28
3
2015-spalis.jpg
Pranešimas Seimui (2015 m. spalis)
2015-11-02
4
1919_d7baf51e8d7f07771378afc8cbc163f5.png
Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2014 m.)
2015-04-29
0
2015-BALANDIS.jpg
Pranešimas Seimui (2015 m. balandis)
2015-04-29
0
2014.jpg
Metų ataskaita (2014 m.)
2015-04-29
0
Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2017 m. spalis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Metų ataskaita (2016 m.)

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Uždaryti aprašymą

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2016 m.)

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2017 m. balandis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2016 m. spalis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2015 m.)

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

 

Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2016 m. balandis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Metų ataskaita (2015 m.)

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2015 m. spalis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2014 m.)

Leidinyje pateikiamas Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, be to, pateikiama nepriklausomų auditorių išvada apie pateiktą Lietuvos banko metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Uždaryti aprašymą

Pranešimas Seimui (2015 m. balandis)

Pranešime apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą, kurį Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia Seimui, pateikiama informacija, kaip Lietuvos bankas vykdo savo funkcijas, informuojama apie finansų rinkos būklę ir jos priežiūrą, apžvelgiama šalies ekonomikos ir kainų raida atsižvelgiant į bendras pasaulio ūkio tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Metų ataskaita (2014 m.)

Metų ataskaitoje pateikiama informacija apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant kredito įstaigų priežiūrą ir kitas įstatymuose numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

1 2 3 4 ... 7