Lietuvos bankas
Rodiklio pavadinimas Laikotarpis Rodiklis Grafikas
Procentais (jei nenurodyta kitaip)
Bankų sektoriaus1 kapitalo pakankamumo rodiklis 2017 m. III ketv. 22,1 atsisiųsti (24 KB )
Bankų sektoriaus1 neveiksnių2 skolos priemonių rodiklis (palyginti su visu skolos priemonių portfeliu) 2017 m. III ketv. 3,5 atsisiųsti (32.8 KB )
Paskolų bendrąja verte portfelio pokytis per metus 2017 m. lapkričio mėn. 2,0 atsisiųsti (37.7 KB )
Vidutinis nefinansinių įmonių finansinis svertas3 2016 m. IV ketv. 66,5 atsisiųsti (32.8 KB )
Bankų sektoriaus1 turto grąža (RoA) 2017 m. III ketv. 0,9 atsisiųsti (22.2 KB )
Bankų sektoriaus1 grynoji palūkanų marža 2017 m. III ketv. 1,6 atsisiųsti (21.5 KB )
Bankų sektoriaus1 paskolų (įskaitant lizingą) ir indėlių santykis 2017 m. III ketv. 98,2 atsisiųsti (15.6 KB )
Būsto kainų pokytis per metus 2017 m. III ketv. 8,5 atsisiųsti (29.6 KB )
Būsto įperkamumo indeksas 2017 m. birželio mėn. 31,1 atsisiųsti (24.6 KB )

1Konsoliduoti duomenys; dėl konsolidavimo apimties pasikeitimo nuo 2014 m. pirmojo ketvirčio duomenys nėra visiškai palyginami su ankstesnių laikotarpių duomenimis.

2Pagal naująjį bendrą Europos Sąjungoje neveiksnių skolos priemonių apibrėžimą.

3Finansinis svertas apskaičiuojamas kaip įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis laikotarpio pabaigoje.

Šaltiniai: ECB, Lietuvos statistikos departamentas, valstybės įmonė Registrų centras ir Lietuvos banko skaičiavimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-23