Lietuvos bankas

Operacijų ir mokėjimų departamentas priklauso Lietuvos banko Bankininkystės tarnybai. Jam tenka atsakomybė įgyvendinti Lietuvos banko vykdomą Eurosistemos pinigų politiką, įskaitant išplėstinę turto pirkimo programą. Be to, departamentas vykdo centrinio banko indėlininkų (svarbiausias tarp jų – Finansų ministerija), kredito įstaigų ir Lietuvos banko mokėjimus bei atsiskaitymus. Tam naudojamos dvi mokėjimų sistemos –  CENTROlink ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS, kuri yra Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis. Departamento direktorius – Dainius Grikinis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-21