Lietuvos bankas
2016-09-12
  • Bauda.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė įspėti valdymo įmonę UAB „Prudentis“ už patikrinimo metu nustatytus Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir kolektyvinio investavimo subjektų bei valdymo įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir skyrė 6 000 Eur baudą už Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo reikalavimų pažeidimus.

 

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Prudentis“ neįsitikino, kad investuotojai atitinka informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus, ir nenustatė tvarkos, kuria vadovaudamasis investuotojas turi pateikti įrodymus, kad atitinka informuotajam investuotojui nustatytus kriterijus. Be to, neužtikrino tinkamo informacijos skelbimo prospektuose ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumentuose reikalavimų vykdymo.

Priežiūros tarnyba, skirdama poveikio priemonę, atsižvelgė į tai, kad UAB „Prudentis“ ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti. Be to, nebuvo nustatyta, kad dėl teisės aktų pažeidimų buvo padaryta žala klientams.