Lietuvos bankas
2014-04-09

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos bankininkystės institucijos 2013 m. gruodžio 6 d. priimtomis Gairėmis dėl mažmeninių indėlių, kuriems, teikiant informaciją apie likvidumą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (kapitalo reikalavimų reglamentas, CRR), taikomi kitokie netenkamų pinigų srautai.

Lietuvos Respublikoje veikiančios kredito įstaigos, kurioms taikomi CRR reikalavimai, turėtų laikytis šiose gairėse nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų ir jais vadovautis.

Gaires galima rasti čia. (180.3 KB )