Lietuvos bankas
2016-01-06
  • Tiesiogines investicijos.jpg
     
11

(BENDRAS LIETUVOS BANKO IR LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRANEŠIMAS)

2015 m. trečiąjį ketvirtį tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje didėjo, o Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje mažėjo, skelbia Lietuvos bankas ir Lietuvos statistikos departamentas.

Atkreiptinas dėmesys, kad šiame pranešime apžvelgiamos tiesioginės investicijos, suskaičiuotos kryptiniu principu, t. y. įvertinus priešpriešines investicijas. Dėl to duomenys skiriasi nuo tiesioginių investicijų informacijos, pateiktos mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansuose, juose šios investicijos apskaičiuotos turto ir įsipareigojimų principu.

Išsamiau apie 2015 m. trečiojo ketvirčio tiesioginių investicijų statistiką skaitykite statistikos pranešime (290.1 KB ).

Išsamūs tiesioginių investicijų duomenys, paskirstyti pagal šalis ir pagal ekonominės veiklos rūšis, pateikiami Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Statistika“. Informacija apie tiesiogines investicijas pateikta ir Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale.