Lietuvos bankas
2017-01-11
  • Fotolia_43578395_Subscription_Monthly_L.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino Marie Brizard Wine and Spirits, Société anonime (Prancūzija), veikiančios kartu su kontroliuojamąja bendrove Marie Brizard Wine and Spirits Polska sp z o o (Lenkija), pasiūlytą privalomo AB „Vilniaus degtinė“ akcijų pirkimo kainą. Už vieną paprastąją vardinę 0,29 Eur nominaliosios vertės AB „Vilniaus degtinė“ akciją bus mokama 0,432 Eur.

2016 m. lapkričio 4 d. įvykusiame AB „Vilniaus degtinė“ visuotiniame akcininkių susirinkime priimtas sprendimas išbraukti AB „Vilniaus degtinė“ vertybinius popierius iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir nebelaikyti bendrovės emitentu.