Lietuvos bankas
2016-02-23
  • Findieta.jpg
     
11

Lietuvos bankas parengė naujos Lietuvoje – mokėjimo inicijavimo – paslaugos gerosios praktikos principus ir kviečia galimus šios paslaugos teikėjus savanoriškai įsipareigoti laikytis aukštų veiklos ir saugumo standartų. Įsipareigojusių įmonių sąrašas bus skelbiamas viešai Lietuvos banko interneto svetainėje.

„Svarbu, kad mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjai ne tik pasiūlytų alternatyvą bankų paslaugoms atsiskaitant el. parduotuvėse, bet ir savo noru įsipareigotų laikytis aukštų saugumo bei klientų duomenų apsaugos reikalavimų. Gerosios praktikos principai yra reikšmingas žingsnis šia linkme“, – sako Marius Jurgilas, Lietuvos banko valdybos narys.

Mokėjimo inicijavimo paslauga dažniausiai veikia tokiu principu: pirkėjas iš el. parduotuvės nukreipiamas atsiskaityti į mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėją, o ne į banką, kaip įprasta šiuo metu. Todėl bet kuri el. parduotuvė vietoj keleto sutarčių su skirtingais bankais galės sudaryti vieną sutartį su mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėju.

Anot M. Jurgilo, naujos paslaugos teikėjų atsiradimas didins konkurenciją, o tai mažins įkainius el. parduotuvėms ir, tikėtina, jų klientams.

Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principuose nustatyta, kad šią paslaugą galės teikti mokėjimo paslaugas turinčios teisę teikti įstaigos, kurių nuosavas kapitalas – ne mažiau kaip 50 tūkst. eurų.

Įsipareigoję laikytis Mokėjimo inicijavimo paslaugos gerosios praktikos principų, šios paslaugos teikėjai vartotojui privalės pateikti informaciją apie paslaugos kainą ir kitas paslaugos savybes, duomenų saugumo užtikrinimą ir kitą reikalingą informaciją.

Šios tarpininkavimo paslaugos principus nustato ES Direktyva dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kurios reikalavimai turėtų įsigalioti 2018 m. sausio mėn. Perkėlus ES teisės normas į nacionalinę teisę, šios paslaugos teikėjai bus prižiūrimi Lietuvos banko. Pereinamuoju laikotarpiu paslaugai Lietuvoje bus taikomos bendros civilinės teisės nuostatos.

Paslaugos teikėjui pirkėjas turės nurodyti vienkartinius prisijungimo prie internetinės bankininkystės kodus: viena slaptažodžių pora bus skirta prisijungti prie internetinės bankininkystės, kita – suformuotai mokėjimo operacijai patvirtinti. Šiais kodais mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas programiniu būdu prisijungs prie pirkėjo mokėjimo sąskaitos ir inicijuos operaciją atsiskaityti su el. parduotuve. El. parduotuvė bus informuojama apie sėkmingą apmokėjimą, o pirkėjas grąžinamas į el. parduotuvę užbaigti pirkimo.

Lietuvos bankas įspėja mokėjimo paslaugų vartotojus išlikti budrius ir neatskleisti prisijungimo kodų tarpininkams prieš tai neįsitikinus, kad tai yra saugu. Bandymas išvilioti prisijungimo kodus be mokėjimo paslaugų vartotojo iniciatyvos arba kai tai nėra susiję su apsipirkimu elektroninėje erdvėje, yra sukčiavimo požymis, ir apie jį reikėtų pranešti policijai.