Lietuvos bankas
2017-02-27
  • Patvirtinta pozicija.jpg
     
11

Pozicija siekiama didinti teisinį aiškumą ir užtikrinti nuoseklų teisės aktų, reglamentuojančių kolektyvinio investavimo subjektų veiklą, aiškinimą ir taikymą, taip pat vienodos priežiūrinės praktikos formavimą.