Lietuvos bankas
2016-04-21
  • Fotolia_101884972_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Įvertinusi situaciją rinkoje ir siekdama užtikrinti tinkamą aptariamų turto draudimo sutarčių šalių ir suinteresuotų asmenų interesų pusiausvyrą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir patvirtino poziciją dėl turto draudimo sutarčių, sudaromų siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti.  

Pozicija priimta nustačius, kad esama praktika ne visada užtikrina draudėjų interesus. Kredito įstaigos dažnai reikalauja, kad kredito gavėjai įkeistą turtą apdraustų viena sutartimi visam kredito sutarties laikotarpiui. Draudimo sutarties sąlygų nustatymas ilgam laikotarpiui ilgainiui iškreipia draudimo sutarties sąlygas (dėl ekonominių ir fizinių priežasčių), todėl sudaromas klaidingas draudėjo (kredito gavėjo) lūkestis dėl draudimo apsaugos.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nutarė laikytis pozicijos, kad turto draudimo sutartys, sudaromos siekiant gauti kreditą nekilnojamajam turtui įsigyti, turi būti sudaromos tokiam laikotarpiui, kuris leistų kiek galima tiksliau vertinti draudimo riziką ir nustatyti draudimo sutarties sąlygas. Rinkoje įprasta, kad šis laikotarpis apima vienus metus. Draudimo apsaugos nepertraukiamumą šiuo atveju galėtų užtikrinti sutartyje įtvirtinta automatinio sutarties pratęsimo sąlyga. Kredito įstaigoms aktualus apsidraudimo rizikos valdymas galėtų būti vykdomas draudiko kredito įstaigai periodiškai teikiamos informacijos apie individualias draudimo sutartis (jų sąlygas, esminius pasikeitimus) pagrindu.