Lietuvos bankas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Vitality“depozitoriumą AB SEB bankas į „Swedbank“, AB. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą

  • Fotolia_143146706_Subscription_Monthly_M.jpg
     
11

Valdymo įmonė yra informavusi fondo dalyvius apie ketinamą atlikti depozitoriumo pakeitimą ir apie jų teisę per mėnesį nuo laiško gavimo dienos pateikti išpirkimui turimus vienetus be išpirkimo mokesčio.