Lietuvos bankas
2014-10-22
  • Fotolia_58390505_Subscription_Monthly_M (1).jpg
     
11

Lietuvos bankas, skatindamas gyventojams ir įmonėms patogesnį atsiskaitymą negrynaisiais pinigais, siūlo įdiegti kokybiškai naują, europinius reikalavimus atitinkančią SEPA tiesioginio debeto paslaugą. Ji klientams suteiktų naujų tiesioginio debeto paslaugos privalumų ir padidintų konkurenciją tarp bankų.

„SEPA tiesioginis debetas – unikali galimybė išjudinti apsnūdusią tiesioginio debeto rinką ir suteikti gyventojams patogesnį būdą už paslaugas ir prekes mokėti pigiai. Kartu tai galimybė priversti bankus labiau konkuruoti“ – sako Lietuvos banko valdybos narys Marius Jurgilas.

Anot jo, pagrindiniai siūlomos SEPA tiesioginio debeto paslaugos privalumai – galimybė mokėtojams susigrąžinti neteisingai nurašytas lėšas, nustatyti atsiskaitymų sumos ar periodiškumo apribojimus. Lietuvos banko atliktos apklausos rodo, kad net 67 % gyventojų norėtų turėti galimybę lengvai susigrąžinti lėšas, jei jos nurašytos neteisingai. Dabar klientams toks lėšų grąžinimas užtrunka.

Be to, norint pasinaudoti tokiu tiesioginiu debetu, nereikėtų vykti į banką ar naudotis internetine bankininkyste – vartotojui pakaktų duoti sutikimą paslaugų, už kurias norima atsiskaityti, įmonei. Mokėtojas už visas paslaugas galėtų atsiskaityti viename banke, t. y. jam nereikėtų rūpintis, kad įmonė neturi sąskaitos mokėtojo banke. Savo ruožtu toks tiesioginis debetas būtų patrauklus ir įmonėms – lėšų gavėjoms, pvz., komunalinių, ryšio ar kitų paslaugų teikėjams.

„Dabar turime tam tikrą uždarą, į oligopolinę panašią sistemą, kai kiekviena įmonė, norinti sudaryti galimybę savo klientams mokėti už paslaugas tiesioginiu debetu, yra priversta turėti sąskaitas daugumoje bankų ir visiems bankams už tai mokėti. Įdiegus SEPA tiesioginį debetą, pakaktų ir vieno banko, kad paslauga būtų prieinama visiems klientams. Be to, įmonei paslaugą galėtų teikti bet kuris iš kelių tūkstančių euro zonos bankų. Todėl neabejojame, kad taip išaugus konkurencijai vietos bankai siūlytų įmonėms geresnes sąlygas, o tai naudinga ir galutiniam vartotojui“ – sako M. Jurgilas.

Pasak jo, įdiegti SEPA debeto paslaugą bankams kainuos, tačiau neabejojama, kad ilgalaikė nauda bus gerokai didesnė nei vienkartinės sąnaudos. Be to, įdiegus patogią paslaugą klientams, daugėtų tų, kurie šia paslauga naudotųsi, o tai paspartintų investicijų atsipirkimą.

 

Lietuva pagal tiesioginio debeto paslaugos populiarumą nuo Europos
Sąjungos atsilieka itin smarkiai (žr. pav.).

Tiesioginio debeto operacijų skaičius vienam gyventojui 2013 m.

 td.jpg

Šaltinis: ECB.

Bendra mokėjimų eurais erdvė arba SEPA (angl. Single Euro Payment Area) tai projektas, kuriuo siekiama įdiegti ir naudoti vienodas mokėjimo priemones atsiskaitymams eurais. Lietuvoje SEPA reikalavimai turi būti įgyvendinti iki 2016 m. pradžios, todėl Lietuvos bankas ragina bankus ir kitus mokėjimo paslaugų teikėjus skirti deramą dėmesį SEPA projektui, kad būtų laiku pasirengta SEPA mokėjimo priemonių įdiegimui Lietuvoje.