Lietuvos bankas
2013-07-19

Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad egzaminai vyks 2013 m. rugsėjo 5 d.

Lietuvos bankas organizuoja finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus. Planuojama, kad egzaminai vyks 2013 m. rugsėjo 5 d.

Finansų maklerio licencijos yra trijų rūšių:

• finansų maklerio prekybininko;
• finansų maklerio konsultanto;
• generalinė.

Asmeniui, norinčiam laikyti kvalifikacinį egzaminą finansų maklerio licencijai gauti, keliami šie reikalavimai:

• pretendentas, norintis gauti finansų maklerio prekybininko licenciją, turi turėti vidurinį išsilavinimą ir 1 metų darbo, susijusio su finansinių priemonių rinkomis, stažą kredito ar finansų institucijoje. Pretendentui, turinčiam aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą, darbo stažas nebūtinas;
• pretendentas, norintis gauti finansų maklerio konsultanto arba generalinę licenciją, turi turėti aukštąjį universitetinį arba neuniversitetinį išsilavinimą.

Visi pretendentai, norintys laikyti finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą, iki 2013 m. rugpjūčio 22 d. įskaitytinai privalo užsiregistruoti el. paštu egzaminas@lb.lt (registruojantis būtina nurodyti, kokį egzaminą pageidaujate laikyti; jei egzaminas perlaikomas – nurodyti paskutinę egzamino laikymo datą) ir išsiųsti paštu Lietuvos bankui šiuos dokumentus:

• prašymą (nustatytos formos (50 KB ));
• dvi nuotraukas (nuotraukos reikalavimai: asmens nuotraukos turi atitikti asmens amžių ir būti nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos; nuotraukos dydis iškirpus 30 x 40 mm (pageidautina su rėmeliu); asmenys turi būti fotografuojami civiliniais drabužiais, be galvos apdangalo ar kitokių specialios paskirties drabužių; nuotrauka turėtų būti spalvota; siekiant parengti kokybišką licenciją, pageidautina matinė, o ne blizgi nuotrauka);
• išsilavinimą liudijančio dokumento patvirtintą kopiją (jei išsilavinimas įgytas užsienio valstybėse, – papildomai Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo);
• darbo stažą liudijantį dokumentą (neturint aukštojo išsilavinimo).

Dokumentai siunčiami paštu Lietuvos banko Priežiūros tarnybai, adresu: Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius.

Jei asmuo yra laikęs finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir nuo dokumentų pateikimo Lietuvos bankui nėra praėję 12 mėnesių, dokumentų pateikti iš naujo nereikia, jei nepasikeitė juose nurodyta informacija.

Registracijos patvirtinimas užsiregistravusiems asmenims bus išsiųstas prašymuose nurodytu el. paštu.

Apie tikslią egzamino laikymo datą, vietą ir laiką bus informuojama pasibaigus registracijos terminui.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų laikymo, finansų maklerio licencijų išdavimo ir panaikinimo tvarką reglamentuoja Lietuvos banko valdybos 2012 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 03-102 patvirtintos Finansų maklerių licencijų išdavimo ir panaikinimo taisyklės (Žin. 2012, Nr. 54-2713).

Už finansų maklerio kvalifikacinį egzaminą ir licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2011, Nr. 78-3801) nustatytą tvarką. Šios rinkliavos dydžiai yra tokie:

• už finansų maklerio prekybininko egzaminą – 100 Lt
• už finansų maklerio konsultanto egzaminą – 200 Lt;
• už finansų maklerio egzaminą generalinei licencijai gauti – 300 Lt.

Už egzamino laikymą valstybės rinkliava mokama prieš egzaminą ir tik gavus patvirtinimą apie pretendento įtraukimą į laikančiųjų sąrašus.

Už licencijos (prekybininko, konsultanto ar generalinės) išdavimą mokama 50 Lt valstybės rinkliava. Už licencijos išdavimą valstybės rinkliava mokama išlaikius finansų maklerio egzaminą.
Įmoka už egzamino laikymą mokama į vieną iš biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

Banko pavadinimas  Banko kodas  Sąskaitos Nr. SWIFT kodas
AB Šiaulių bankas  71800 LT32 7180 0000 0014 1038 CBSBLT26
Danske Bank A/S Lietuvos filialas 74000 LT74 7400 0000 0872 3870 SMPOLT22
Nordea Bank Finland Plc
Lietuvos skyrius
21400 LT12 2140 0300 0268 0220 NDEALT2X
„Swedbank“, AB  73000 LT24 7300 0101 1239 4300 HABALT22
UAB Medicinos bankas 72300 LT42 7230 0000 0012 0025 MDBALT22

http://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita


Įmokos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752.

Įmokos kodas  - 5778.

Finansų maklerių kvalifikacinių egzaminų tematika (75.5 KB )

Teisės aktai ir literatūra (48 KB )

Dėl išsamesnės informacijos apie finansų maklerių kvalifikacinius egzaminus galite kreiptis telefonu (8 5) 268 0546 arba el. paštu egzaminas@lb.lt.