Lietuvos bankas

2014 m. pirmojo ketvirčio šalies finansinio turto metinis augimo tempas buvo 3 procentai ir pralenkė įsipareigojimų augimo tempą (1 %). 2013 m. pirmąjį ketvirtį minėti augimo tempai sudarė atitinkamai 2 ir 1 procentus. Visuose Lietuvos sektoriuose, išskyrus finansines korporacijas, finansinio turto įsigijimo sandorių suma viršijo pardavimo sandorių sumą. Finansinės korporacijos ir namų ūkiai minėtu laikotarpiu daugiau įsipareigojimų įvykdė, negu jų prisiėmė.