Lietuvos bankas
2014-07-04
ota pranesimas_201406 2014-07-07 2014 M. BIRéELIO M ĖN. OFICIALIOSIOS TARPTAUTINĖS ATSARGOS 2014 m. birûelio pabaigoje oficialiosios tarptautin ės atsargos sudarė 21,4 mlrd. litų (6,2 mlrd. eurų). Per ataskaitinį...

2014-07-04 2014 m. birželio mėn. oficialiosios tarptautinės atsargos (30.3 KB )