Lietuvos bankas
MB2012Iketv_apzvalgaL 2012-06-20 2012 M. PIRMOJO KETVIR ČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSO APéVALGA 2012 m. pirm ąjį ketvirtį padidėję uûsienio prekybos ir pajamų balansų deficitai bei sumaûėjęs...
Paskutinė atnaujinimo data: 2012-06-20