Lietuvos bankas

Linas vyriausiuoju ekonomistu Lietuvos banke dirba nuo 2017 m. sausio mėn. Prieš prisijungdamas prie tyrimus Lietuvos banke atliekančio kolektyvo, studijavo pagal Ekso-Marselio ekonomikos mokyklos (angl. Aix-Marseille School of Economics) podoktorantūros studijų programą, 2013 m. Paryžiaus ekonomikos mokykloje įgijo mokslų daktaro laipsnį. Lino tiriamojo darbo sritis – taikomoji mikroekonomika, darbo rinkos ekonomika.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24