Lietuvos bankas

Kartą per metus – birželio mėnesį skelbiame Finansinio stabilumo apžvalgą, kuri skirta šalies finansų sistemai analitiškai įvertinti. Ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėčiai įvertinti.

Pagrindiniai finansinio stabilumo apžvalgos tikslai:

 1. pateikti finansų sistemos būklės vertinimą;
 2. atkreipti dėmesį į vidaus ir išorės grėsmes šalies finansų sistemai;
 3. įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį;
 4. patarti rinkos dalyviams, kaip tinkamai pasirengti iššūkiams finansų sistemoje.

Visas leidinys (pdf)

SANTRAUKA (pdf)

 1. FINANSŲ SISTEMOS BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS (pdf)

 • Finansų rinkų ir ekonomikos raida (pdf)
 • 1 intarpas. Neveiksnių paskolų problemos Europoje ir galimi sprendimo būdai (pdf)
 • Bankų sektoriaus raida (pdf)
 • 2 intarpas. Bankų sektoriaus koncentracija ir jos sąsajos su finansų sistemos stabilumu (pdf)
 • Kreditavimo raida (pdf)
 • Nekilnojamojo turto rinkos raida (pdf)
 • Draudimo sektoriaus raida (pdf)
 • Finansų rinkos infrastruktūra (pdf)
 • 3 intarpas. FinTech samprata ir vaidmuo finansų sistemoje (pdf)
 1. RIZIKOS FINANSŲ SISTEMAI (pdf)

 • Disbalansų Šiaurės šalyse ir staigaus rizikos priedų padidėjimo galimas poveikis patronuojantiesiems bankams (pdf)
 • Spartus kreditavimo ir nekilnojamojo turto rinkos augimas Lietuvoje (pdf)
 • 4 intarpas. Būsto pirkimas nuomai ir jo sąsajos su finansų sistemos stabilumu (pdf)
 • Iššūkiai finansų sistemai (pdf)
 • Kibernetinio saugumo grėsmės finansų įstaigoms (pdf)
 • Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (pdf)
 • Bankų mokumo testavimas (pdf)
 • Bankų likvidumo testavimas (pdf)
 1. FINANSŲ SISTEMOS STIPRINIMAS (pdf)

 • Pagrindiniai pakeitimai finansų sistemos stiprinimo srityje (pdf)
 • Sisteminės rizikos rezervas (pdf)
 • 5 intarpas. Bankų kapitalo poveikis ekonomikai: ką rodo pokrizinio laikotarpio tyrimai? (pdf)
 • Kredito unijų sektoriaus reformos įgyvendinimas (pdf)

ŽODYNAS (pdf)

Apžvalgos pristatymas:

fsa_pristaymas_new.jpg

Pateikiamas bendras finansinio stabilumo vertinimas, trumpai aptariamos bankų sistemos perspektyvos, apžvelgiama bankų skolininkų finansinė būklė, pateikiami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Pristatymas

Apžvalgos duomenys (xls (856.2 KB )) 

Ankstesnės apžvalgos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-11