Lietuvos bankas

Kartą per metus – birželio mėnesį skelbiame Finansinio stabilumo apžvalgą, kuri skirta šalies finansų sistemai analitiškai įvertinti. Ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų sistemos ir jos skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėčiai įvertinti.
Pagrindiniai finansinio stabilumo apžvalgos tikslai:

  • pateikti finansų sistemos būklės vertinimą;
  • atkreipti dėmesį į vidaus ir išorės grėsmes šalies finansų sistemai;
  • įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus ir išorės sukrėtimų poveikį;
  • patarti rinkos dalyviams, kaip tinkamai pasirengti iššūkiams finansų sistemoje.

Visas leidinys (pdf (1.8 MB ))

SANTRAUKA (pdf)

I. FINANSŲ SISTEMOS BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS 

Finansų rinkų ir ekonomikos raida (pdf)
1 intarpas. Finansinės įtampos rodikliai (pdf)
Bankų sektorius (pdf)
Kreditavimas (pdf)
2 intarpas. Bankų finansavimosi planai ir ekonomikos kreditavimas(pdf)
Nekilnojamojo turto rinka (pdf)
3 intarpas. Nauja nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausa (pdf)
Draudimo rinka ir pensijų fondai (pdf)
Finansų rinkos infrastruktūra (pdf)
4 intarpas. Vietinių mokėjimų eurais vykdymo per tarpininkus keliama rizika (pdf)

II. RIZIKOS FINANSŲ SISTEMAI (pdf)

Nekilnojamojo turto rinkų ir įsiskolinimo disbalansai Šiaurės šalyse (pdf)
5 intarpas. Būsto kainų kaitos Švedijoje priežastys (pdf)
Besitęsiantis mažų palūkanų laikotarpis (pdf)
Kredito rizikos išaugimas dėl sumažėjusios paklausos pagrindinėse eksporto rinkose (pdf)
Staigus rizikos priedų padidėjimas (pdf)
Iššūkiai finansų sistemai (pdf)
Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis (pdf)

III. FINANSŲ SISTEMOS STIPRINIMAS

Pagrindiniai pakeitimai finansų sistemos stiprinimo srityje (pdf)
Kitų sisteminės svarbos įstaigų rezervas (pdf)
Kredito unijų sektoriaus reforma (pdf)
Indėlių draudimo sistemos dalyvių rizikingumo vertinimas (pdf)
Finansų įstaigų pertvarkymas (pdf)

STATISTINIŲ DUOMENŲ PRIEDAS. Pagrindiniai finansinio stabilumo rodikliai (pdf)

Apžvalgos pristatymas:

fsa_pristaymas_new.jpg

Pateikiamas bendras finansinio stabilumo vertinimas, trumpai aptariamos bankų sistemos perspektyvos, apžvelgiama bankų skolininkų finansinė būklė, pateikiami testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Pristatymas (1.4 MB )

Apžvalgos duomenys (xls (1.4 MB )) 

Ankstesnės apžvalgos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-02