Lietuvos bankas
0

· Ar žinojote, kad iš Eurosistemos šalių 2010 m. daugiausia turto turėjo Liuksemburgo, Kipro, Belgijos ir Maltos šeimos (žr. 1 pav.)?

· Ar žinojote, kad 2010 m. daugiausia ir mažiausia turto vienai šeimai turėjusių Eurosistemos valstybių šis rodiklis skyrėsi beveik 9 kartus (žr. 1 pav.)?

· Ar galėtumėte atspėti, kad iš 15 valstybių, dalyvavusių tyrime 2010 m., didžiausias buvo Slovakijos, Ispanijos ir Slovėnijos nuosavo būsto savininkų procentas (žr. 2 pav.)? Mažiausias procentas šeimų, turinčių nuosavą būstą, buvo Vokietijoje, Austrijoje ir Prancūzijoje.

· O ar galėtumėte pasakyti, kur šiuose paveiksluose atsidurtų Lietuvos gyventojai?

1.jpg 

1 pav. Grynasis turtas, tenkantis vienai šeimai Eurosistemos šalyse (vidurkis, tūkst. Eur; 2010 m.)

2.jpg

2 pav. Nuosavą būstą turinčių šeimų dalis Eurosistemos šalyse

(procentai, palyginti su visų šeimų skaičiumi; 2010 m.)

Šaltinis: The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey. Results from the First Wave.

Tyrimo svarba

Lietuva šiuo metu turi išskirtinę galimybę surinkti informaciją apie mūsų valstybės namų ūkių finansinę padėtį, sukauptą turtą, taupymo ir vartojimo tendencijas, gyventojų turto ir pajamų skirtumus. Namų ūkių finansų ir vartojimo statistinis tyrimas yra vienintelis toks išsamus tyrimas Lietuvos Respublikoje, jis atliekamas pirmą kartą šalies istorijoje. Tyrimo metu vykdomos apklausos rezultatai mums suteikia unikalią galimybę panagrinėti Lietuvos šeimų pajamas, išlaidas, taupymo ir skolinimosi sprendimus bei turto kaupimo tendencijas.

Šis tyrimas yra didesnio tyrimo, atliekamo Eurosistemos šalyse, dalis. Prieš keletą metų prie jo prisijungė ir mūsų kaimynės – Latvija ir Estija. Iki šiol Lietuvos duomenų bendrame Europos šalių paveiksle nebuvo, tačiau informacija, surinkta sėkmingai atlikus Lietuvos šeimų finansų ir vartojimo apklausą, šį paveikslą papildytų, o jos analizė padėtų suprasti, kodėl, esant mažoms palūkanoms, nedidėja skolinimasis, kokie veiksniai nulemia taupymo ar turto kaupimo sprendimus. Iki šiol, diskutuodami apie Lietuvos žmonių turtinę ir finansinę padėtį Europos ar pasaulio ekonomistų susitikimuose, neturėdavome konkrečių faktų, kokia yra Lietuvos gyventojų padėtis. Šis tyrimas leis susidaryti geresnį vaizdą apie turto ir pajamų pasiskirstymą mūsų šalyje, pajamų ir išlaidų kaitą ir kitus svarbius ekonominę gerovę lemiančius veiksnius. Surinkta statistinė informacija yra labai svarbi vertinant, kaip centrinio banko politika veikia žmonių taupymą ir vartojimą, kaip galima pasiekti spartesnį ekonominį augimą ir spręsti kitas mūsų šalies ekonomines problemas.

Tyrimo apimtis

Jūs ir Jūsų šeima į Namų ūkių finansų ir vartojimo statistinį tyrimą iš Gyventojų registro atrinkta atsitiktiniu būdu. Į atsitiktinę imtį pateko apie 700 Lietuvos gyventojų (namų ūkių). Tyrimo anketa bus pildoma atsakant į klausimus apie asmens, patekusio į imtį, šeimą ir jos narius.

Surinktų duomenų saugumas ir konfidencialumas

Užtikriname, kad Jūsų atsakymai bus naudojami tik apibendrintai statistinei informacijai ir nuasmenintai statistikai parengti. Jokiais atvejais surinkta konfidencialia informacija nesidalysime su trečiaisiais asmenimis, nesusijusiais su tyrimu, o pagal surinktus ir apdorotus duomenis niekas negalės identifikuoti nei Jūsų, nei Jūsų šeimos narių.

Respondentų saugumas

Siekiame užtikrinti ne tik tyrimo konfidencialumą, bet ir respondentų saugumą. Todėl prašome apsilankius klausėjui patikrinti jo tapatybę: paprašykite klausėjo pateikti savo darbo pažymėjimą ir paskambinę nemokamu telefonu 8 800 50 500 pasakykite pažymėjime nurodytą vardą, pavardę ir pažymėjimo numerį. Telefonu informaciją teikiantis asmuo pagal šiuos duomenis ir klausėjui suteiktą identifikacinį kodą patvirtins, kad Jūsų šeimą aplankęs klausėjas turi teisę rinkti atsakymus į anketos klausimus. 

Daugiau informacijos

  • Nemokamu telefonu: 8 800 50 500 (darbo ir nedarbo dienomis, 8.00–20.00 val.)
  • Lietuvos banko svetainėje: www.lb.lt/finansu_tyrimas

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Į JUOS

Susipažinti su Eurosistemos šalių ir kitų valstybių tyrimų rezultatais galite šiuo adresu:

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/research-networks/html/researcher_hfcn.en.html

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-04