Lietuvos bankas

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema

Vertybinių popierių atsiskaitymo sistema skirta vertybinių popierių pervedimams vykdyti. Sistemos operatorius – AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“. 2004 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu sistema įregistruota Lietuvos banke.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

Lietuvoje išleistų vertybinių popierių emisijos registruojamos AB „Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumas“ (LCVPD) sąskaitose. Keičiantis vertybinių popierių savininkams ir (arba) jų saugotojams reikia atlikti tokių vertybinių popierių pervedimą iš vienų sąskaitų į kitas. Kai toks vertybinių popierių pervedimas atliekamas su susijusiu lėšų pervedimu (pvz., perkant ar parduodant vertybinius popierius), jis vadinamas mokestiniu, o kai vertybinių popierių pervedimas nesusijęs su lėšų pervedimu – nemokestiniu.

Mokestinių pervedimų atveju svarbu užtikrinti, kad būtų taikomas vienalaikis vertybinių popierių ir lėšų pervedimo principas (angl. delivery versus payment, DvP). Šis principas reiškia, kad vertybiniai popieriai pervedami tada, kai pervedamos lėšos. Tai padeda išvengti padėties, kai viena sandorio šalis perveda vertybinius popierius arba lėšas, tačiau iš kitos sandorio šalies negauna lėšų arba vertybinių popierių. LCVPD sistema šį principą taiko visiems mokestiniams vertybinių popierių pervedimams. Pirmiausia vertybiniai popieriai blokuojami LCVPD vertybinių popierių sąskaitose. Tada vertybinių popierių atsiskaitymo sistema inicijuoja lėšų pervedimą mokėjimo sistemoje TARGET2 tarp dalyvių sąskaitų. Gavus patvirtinimą apie pervestas lėšas, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje pervedami vertybiniai popieriai.

Viename centriniame vertybinių popierių depozitoriume (CVPD) saugomi vertybiniai popieriai gali būti pervesti į kitą CVPD per vadinamąją sąsają arba ryšį. Ryšys vadinamas vienpusiu, kai tik vienas CVPD turi vertybinių popierių sąskaitą kitame CVPD, dvipusiu – kai abu CVPD turi sąskaitas vienas pas kitą. LCVPD dvipusius ryšius turi su Estijos CVPD (EVK) ir Latvijos CVPD (LCD), o vienpusį ryšį – su tarptautiniu CVPD Clearstream Banking Luxembourg s.a. Be to, vienpusį ryšį LCVPD turi su Lenkijos CVPD (KDPW).

Išsamiau apie sistemos veikimą, tvarkaraštį ir įkainius skelbiama LCVPD svetainėje, o konkretūs sistemos dalyviai nurodyti Oficialiame sistemų sąraše.

[[#ex]]

KUBAS

KUBAS yra mokėjimo sistema, skirta kredito unijų mokėjimo operacijoms atlikti. Jos operatorius – Lietuvos centrinė kredito unija. 2004 m. vasario 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu sistema įregistruota Lietuvos banke.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

KUBAS sudaro sąlygas atlikti mokėjimus kredito unijų nariams ar pačioms kredito unijoms. Ji taip pat leidžia atlikti mokėjimus tarp KUBAS dalyvių ir Lietuvos banko mokėjimo sistemos SEPA-MMS dalyvių kredito įstaigų. Tokie mokėjimai KUBAS sistemoje vadinami išoriniais mokėjimais. Jie vykdomi per Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) atsiskaitymų sąskaitą Lietuvos banke.

KUBAS dalyvių mokėjimo nurodymai vykdomi darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., o atlikti mokėjimai įskaitomi kas 15 min.

Sistemai pateikiami mokėjimo nurodymai gali būti skubūs ir paprasti. Tą pačią darbo dieną vykdomi paprasti mokėjimo nurodymai, į sistemą pateikti iki 16.00 val. Mokėjimo nurodymai, pateikti į sistemą po kredito unijos nurodyto laiko, vykdomi kitą LCKU darbo dieną.

KUBAS dalyviais gali tapti LCKU priklausančios ir kitos kredito unijos. Išsamus sistemos dalyvių sąrašas pateikiamas Oficialiame sistemų sąraše.

[[#ex]]

TARGET2-Securities

TARGET2-Securities (T2S) yra europinė vertybinių popierių atsiskaitymo platforma, kuria vykdomi standartizuoti atsiskaitymai už vietinius ir tarptautinius vertybinių popierių sandorius.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

Į Eurosistemos iniciatyva sukurtą T2S centriniai vertybinių popierių depozitoriumai perkelia visus vertybinių popierių pervedimus. Platforma pradėjo veikti 2015 m. birželio 22 d. Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai prie jos jungiasi atskiromis grupėmis. Paskutinė šiuo metu suplanuota grupė prisijungs 2017 m. rugsėjo mėn.

T2S įdiegtos pažangiausios likvidumo ir finansinės rizikos valdymo priemonės: automatinio įkeitimo ir dienos paskolos suteikimo galimybė, neįvykdytų atsiskaitymų pakartotinis teikimas vykdyti, atsiskaitymų apdorojimas naktį, nuolatinio optimizavimo procesai. Atsiskaitymui naudojamos dalyvių centriniuose bankuose laikomos lėšos. Atsiskaitymai šiuo metu vykdomi tik eurais, tačiau T2S yra atvira ir kitoms valiutoms. Už teisinių ryšių (įskaitant vertybinių popierių saugojimą) su dalyviais palaikymą ir toliau yra atsakingi centriniai vertybinių popierių depozitoriumai.

T2S techninis projektavimas ir platformos eksploatavimas patikėtas keturiems Eurosistemos centriniams bankams – Deutsche Bundesbank, Banco de Espańa, Banque de France ir Banca d’Italia. Platformos savininkas yra Eurosistema.

Įgyvendinimas Lietuvoje

AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ (LCVPD) po konsultacijų su dalyviais nusprendė dalyvauti T2S projekte ir naudoti T2S techninę platformą atsiskaitymams už vertybinių popierių sandorius eurais. LCVPD rengiasi jungtis prie platformos 2017 m. rugsėjo mėn.

[[#ex]]

STEP2-T

STEP2-T yra nuo 2003 m. veikianti europinė mažmeninių mokėjimų sistema, kurioje mokėjimo pervedimai ir tiesioginio debeto operacijos eurais vykdomos vienodomis sąlygomis. Sistemos operatorius yra EBA CLEARING.

[[#ex]]

Daugiau apie sistemą

STEP2-T dalyvaujama tiesiogiai arba netiesiogiai. Sistemos dalyviais gali tapti bankines paslaugas teikiančios Europos ekonominėje erdvėje registruotos įstaigos, turinčios sąskaitą sistemoje TARGET2 ir galinčios siųsti (priimti) EBA Clearing nustatyto formato failus. Šiuo metu sistemoje STEP2-T tiesiogiai dalyvauja daugiau kaip 130 dalyvių iš visos Europos Sąjungos ir kitų šalių, kuriose vykdomi SEPA reikalavimus atitinkantys kredito ir tiesioginio debeto pervedimai.

Dalis Lietuvoje veikiančių bankų ir užsienio bankų skyrių (AB DNB bankas, „Swedbank“, AB, AB SEB bankas, Nordea ir Danske bank filialai Lietuvoje ir kt.) yra netiesioginiai sistemos dalyviai ir mokėjimus vykdo per savo patronuojančiuosius bankus arba jų grupėms priklausiančias įmones, kurios tiesiogiai dalyvauja STEP2-T.

STEP2-T dalyviai gali siųsti mokėjimo nurodymus į sistemą 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, tačiau mokėjimo nurodymai vykdomi nustatytu laiku darbo dienomis. STEP2-T turi penkis atsiskaitymo ciklus SEPA kredito pervedimams dienos metu ir du (neprivalomus) atsiskaitymų ciklus nakties metu. Tiesioginiams debeto mokėjimams sistemoje skirti du atsiskaitymo ciklai. Galutinis atsiskaitymas vykdomas realiuoju laiku sistemoje TARGET2.

Išsami informacija apie STEP2-T paskirtį ir veikimą pateikiama EBA Clearing interneto svetainėje (anglų k.).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24